Συνάντηση Αρχηγού Αστυνομίας με Διοικητή Πολιτικής Άμυνας

Στις 29 Αυγούστου έγινε, στο Αρχηγείο Αστυνομίας, συνάντηση κορυφής Πολιτικής Άμυνας και Αστυνομίας. Θέμα της συνάντησης ήταν η εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης. Από πλευράς Πολιτικής Άμυνας παρέστησαν ο Διοικητής Ανδρέας Φραντζής και οι Ανώτεροι Λειτουργοί Νικόλας Πάρης και Κυριάκος Χατζηγεωργίου. Από πλευράς Αστυνομίας ο Αρχηγός Κύπρος Μιχαηλίδης και όλοι οι Βοηθοί Αρχηγοί.

5’

της Αντιγόνης Σολομωνίδου Δρουσιώτου, με τον Δρα Νικόλα Πάρη, Ανώτερο Λειτουργό Πολιτικής Άμυνας

Κίνδυνοι για την Κύπρο

  1. Πρόσφατα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας η Εθνική Εκτίμηση Κινδύνων. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται;

Ήταν θεσμική υποχρέωση, έναντι της Επιτροπής της ΕΕ, το κάθε κράτος-μέλος να καταρτίσει μια μελέτη για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Έτσι, ως Κύπρος μελετήσαμε κινδύνους από φυσικά αίτια (σεισμό, πλημμύρα, λειψυδρία κ.ά.) και τεχνολογικά αίτια (θαλάσσια ρύπανση, βιομηχανικά ατυχήματα κ.ά.). Με τον όρο «μελέτη», εννοούμε ότι αξιολογήθηκαν οι πιθανότητες να συμβούν διάφορες καταστροφές και οι πιθανές επιπτώσεις τους. Η μελέτη έγινε σε συνεργασία με κυπριακά πανεπιστήμια και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Κύπρος της ΕΕ (Πράξη ΑΙΓΙΣ).

  1. Ήταν και η ανάρτηση στο διαδίκτυο θεσμική υποχρέωση;

Η ανάρτηση ήταν πρωτοβουλία της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, η οποία βρήκε μιμητές σε άλλα κράτη-μέλη. Ο λόγος της ανάρτησης ήταν ότι τη μελέτη δεν τη θέλαμε μόνο για τους σκοπούς της ΕΕ. Πολύ περισσότερο, τη θέλαμε προκειμένου να αξιοποιηθεί από άλλα κρατικά τμήματα αλλά και ακαδημαϊκούς-ερευνητές είτε για τον καταρτισμό σχεδίων και στρατηγικών είτε για να ληφθεί υπόψη σε μελλοντικές αναπτύξεις. Είμαστε στη διαδικασία να αναρτήσουμε και μελέτη για τους κινδύνους από την κλιματική κρίση.

  1. Γιατί χρησιμοποιήσατε τον όρο κλιματική κρίση και όχι κλιματική αλλαγή;

Ο όρος κλιματική αλλαγή παραπέμπει σε κάτι που θα συμβεί μελλοντικά. Η μελέτη των κινδύνων από το φαινόμενο, έδειξε ότι η κλιματική κρίση άρχισε από τη δεκαετία του 1970, που ως Κύπρος τη βιώσαμε κυρίως με μείωση της βροχόπτωσης. Από τη δεκαετία του 2000, άρχισε να επιταχύνεται και η αύξηση της θερμοκρασίας και όλων των φαινομένων που την συνοδεύουν.

  1. Με βάση τη μελέτη, ποιοι είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Κύπρος;

Έχουν γίνει διαγράμματα κινδύνου, με βάση κριτήρια περιβαλλοντικά, οικονομικά και  κοινωνικά. Με βάση τα περιβαλλοντικά κριτήρια, για παράδειγμα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι δασικές πυρκαγιές θα έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ιδιαίτερα με τη συνδρομή της κλιματικής κρίσης. Έχει γίνει βέβαια και ένα συνεκτικό διάγραμμα κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια μαζί, που δείχνει ότι ένας ισχυρός σεισμός ή μια δασική πυρκαγιά μεγάλης κλίμακας, θα έχουν τις μεγαλύτερες συνολικές επιπτώσεις.

  1. Πώς μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να μελετήσει λεπτομέρειες για τη μελέτη αυτή;

Η μελέτη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας http://www.moi.gov.cy/moi/cd κάτω από το banner NRA2018-CY. H μελέτη των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, που έγινε παλιότερα σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και κάποιους άλλους κινδύνους, θα αναρτηθεί πριν τα μέσα Αυγούστου 2019.

Από τι κινδυνεύει η Κύπρος;

Του Δρα Νικόλα Πάρη, Ανώτερου Λειτουργού Πολιτικής Άμυνας

Η αξιολόγηση κινδύνου σε εθνικό επίπεδο και ο καταρτισμός σχεδίων για αντιμετώπισή του βρίσκεται στην προμετωπίδα της πολιτικής προστασίας στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Κράτη Μέλη καλούνται να είναι πλέον προετοιμασμένα για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ευθέως το ζήτημα: «Οι διαδικασίες μείωσης καταστροφών, στην Κύπρο, θα μπορούσαν να ενισχυθούν από μια νομικά δεσμευτική ολιστική προσέγγιση. Επίσης, η όλη διαδικασία, θα πρέπει να υιοθετηθεί στο ανώτατο δυνατό πολιτικό επίπεδο».

Τι σημαίνει αυτή η εισήγηση εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής; Σημαίνει  ότι, εκτός από το να παίρνουμε μέτρα  μόνο για μεμονωμένες καταστροφές (πυρκαγιές, σεισμό, πλημμύρες κοκ.), θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα ολιστικά, έτσι ώστε να βρούμε κοινές γενεσιουργίες αιτίες, να γίνει κοινή αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και να εξεταστούν κίνδυνοι που «ενισχύουν» ο ένας τον άλλο (π.χ. σεισμός σε συνάρτηση με κύματα καύσωνα ή άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες).

Η Πολιτική Άμυνα συνεργάστηκε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και το 2016 κατάρτισαν μια μελέτη για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την κλιματική κρίση. Το 2018 η Πολιτική Άμυνα με τη βοήθεια κυπριακών Πανεπιστημίων αλλά και Οργανισμών από την Ελλάδα, υπό το ΤΕΠΑΚ, προχώρησε στην εκτίμηση άλλων κινδύνων για την Κύπρο: σεισμός, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, λειψυδρία, τεχνολογικός κίνδυνος, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, τσουνάμι, θαλάσσια ρύπανση και σύνθετες κρίσεις.

Με τον όρο «αξιολόγηση», εννοούμε ότι υπολογίστηκαν οι πιθανότητες να συμβεί μια καταστροφή και οι αναμενόμενες επιπτώσεις. Χρειάζεται να τα γνωρίζουμε αυτά, ώστε: πρώτο, τα σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών να είναι στοχευμένα, δεύτερο, για να ληφθούν προληπτικά μέτρα, τρίτο, για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας, και, τέταρτο, για να γνωρίζει το Υπουργείο Οικονομικών τι πόροι θα πρέπει να διατεθούν.

Εκτός των πιο πάνω, είναι και θεσμική υποχρέωσή μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής! Για κάθε έναν από τους κινδύνους που αξιολογήθηκαν, θα χρειάζονταν πολλά άρθρα για να γίνει ανάλυση. Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να μελετήσει τις δύο αξιολογήσεις κινδύνων στην υφιστάμενη ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας  www.moi.gov.cy/moi/cd , κάτω από τα banners NRA2016 και  NRA2018. NRA σημαίνει National Risk Assessment ή Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων.

Η αξιολόγηση κινδύνων είναι μια σχετικά καινούρια σελίδα στο χώρο της πολιτικής προστασίας, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, οι πιο προχωρημένες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και άλλες), μάς πήραν κεφάλι κατά μια δεκαετία περίπου. Έτσι, για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν αυτό το καινούριο εργαλείο πολιτικής, η Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα αξιολόγησης των εκτιμήσεων κινδύνου. Στη «γλώσσα ΕΕ», ονομάζεται «peer review». Στα ελληνικά, λέγεται «αξιολόγηση ομοτίμων». Η αξιολόγηση είναι εθελοντική.

Η Πολιτική Άμυνα Κύπρου δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και έτσι από το Φθινόπωρο του 2018 μέχρι τον Μάρτιο του 2019, που τυπώθηκε η τελική έκθεση, τέσσερεις εμπειρογνώμονες δούλεψαν εντατικά πάνω στο πρόγραμμα αξιολόγησης κινδύνων  και παρέδωσαν τα πορίσματά τους.

Ποιες είναι οι βασικές εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων;

  1. Να δημιουργηθεί μια Αρχή Πολιτικής Προστασίας, κατά προτίμηση με τη μετεξέλιξη μιας υφιστάμενης Υπηρεσίας, όπως η Πολιτική Άμυνα που να διαχειρίζεται θέματα κινδύνων συνολικά/ολιστικά.
  2. Τα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων να απλοποιηθούν και να ενισχυθούν με κάποια γενικά (generic) σχέδια π.χ. για σίτιση και στέγαση πληγέντων, ιατρική περίθαλψη κτλ., ανεξάρτητα από το είδος της καταστροφής.
  3. Να τηρείται ένα κεντρικό, ομοιόμορφο και συνεκτικό αρχείο για μικρές ή μεγάλες καταστροφές που συμβαίνουν στην Κύπρο. Τα σχετικά στοιχεία να τυγχάνουν στατιστικής επεξεργασίας.
  4. Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη, παρά στην εκ των υστέρων αντιμετώπιση καταστροφών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «peer review»  οι αναγνώστες μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική  ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/peer-review_en .

Όσοι ενδιαφέρονται να δουν τις λεπτομέρειες του peer review της Κύπρου, μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας, κάτω από το banner NRA2018-CY.

Ζούμε σε εποχή κινδύνου

Του Δρα Νικόλα Πάρη, Ανώτερου Λειτουργού Πολιτικής Άμυνας

Αποτελέσματα εργαστηρίου της Επιτροπής για ανθρωπιστικά θέματα και την πολιτική προστασία

Οι κίνδυνοι στην Ευρώπη μεγαλώνουν λόγω κλιματικής κρίσης, υπερεξάρτησης από ηλεκτρονικά συστήματα, υπερσυγκέντρωσης πληθυσμών σε πόλεις και απειλών τρομοκρατίας. Ιδιαίτερα οι τελευταίες έχουν, τα τελευταία χρόνια, έντονο το στοιχείο ΡΒΧΠ (ραδιολογικές, βιολογικές, χημικές, πυρηνικές). Υπάρχει, λοιπόν, η ανάγκη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την προετοιμασία έναντι αυτών των νέων απειλών. Κρίσεις αυτού του τύπου αναμένεται να είναι σύνθετες, δεδομένου ότι είναι δυνατόν να συνοδεύονται από έκρηξη, πυρκαγιά, σύνθετες απειλές για την υγεία και ανάγκη κινητοποίησης πολλών υπηρεσιών ταυτόχρονα. Επιπρόσθετα, σε ένα επεισόδιο μεγάλης κλίμακας, είναι δυνατόν να μην επαρκούν οι δυνατότητες ενός κράτους-μέλους της ΕΕ και να ζητηθεί συνδρομή μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Αυτό ήταν το θέμα εργαστηρίου της τρέχουσας προεδρίας της Φινλανδίας, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έγινε στο Ελσίνκι, 22-23 Ιουλίου 2019 και στο οποίο έλαβε μέρος και η Πολιτική Άμυνα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται πλέον στην πρόληψη, η οποία κινείται σε τέσσερεις άξονες: α) Τη μείωση της διαθεσιμότητας πρώτων υλών ΡΒΧΠ, β) την προετοιμασία των αρμοδίων Υπηρεσιών για τέτοιου είδους περιστατικά, γ) την δυνατότητα αλληλοβοήθειας εντός της ΕΕ και δ) την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με το θέμα. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει Συμβουλευτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από ειδικούς από τα κράτη-μέλη.

Οι εθνικές εκτιμήσεις κινδύνων, των Κρατών-Μελών, διεξάγονται κάθε τρία χρόνια. Για το ειδικό αυτό θέμα, όμως, πανευρωπαϊκή αξιολόγηση κινδύνου διεξάγεται κάθε έξι μήνες, ενώ υπάρχουν και χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Πέρα, όμως, από το επιχειρησιακό μέρος της προετοιμασίας, απαιτείται και στρατηγική αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη, τα οποία πρέπει α) να συμπεριλάβουν την εθνική εκτίμηση κινδύνων στις διάφορες συγγενικές στρατηγικές τους: για το περιβάλλον, για την οικονομία και για κοινωνικά θέματα, β) να έχουν σχέδια αντιμετώπισης σύνθετων κρίσεων και γ) να αντιμετωπίζουν το όλο θέμα διαχείρισης κινδύνων μέσα στο πλαίσιο Σεντάι των Ηνωμένων Εθνών για μείωση των καταστροφών. Η Πολιτική Άμυνα παρακολουθεί τα τεκταινόμενα και έχει υπερκαλύψει τις θεσμικές της υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ότι αφορά τον καταρτισμό εθνικών αξιολογήσεων κινδύνου και ετοιμασία στρατηγικής για τη μείωση κινδύνων.

Πέρα όμως από τα πιο πάνω, σύμφωνα με τα πορίσματα του εργαστηρίου, υπάρχει η ανάγκη εμπλοκής ολόκληρης της κοινωνίας, στα πλαίσια αυτοπροστασίας. Οι πολίτες πρέπει να εμπλέκονται από τα αρχικά στάδια της αναγνώρισης κινδύνων, να έχουν γνώση των σχεδίων αντιμετώπισης, να ενημερώνονται για θέματα κινδύνων και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας (all of society approach). Επίσης, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού, μέσω κινητών τηλεφώνων, είναι μια θεσμική υποχρέωση η οποία πρέπει να υλοποιηθεί από όλα τα κράτη-μέλη μέχρι και το 2022. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση όλων των κινδύνων μεταξύ τους, είτε πρόκειται για φυσικούς, είτε τεχνολογικούς είτε άλλους (holistic approach).

Πολιτική Άμυνα και Αμμόχωστος 1974

Του Ανδρέα Φραντζή, Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας

H Πολιτική Άμυνα είναι Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών και απολαμβάνει προστασίας από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Κύρια αποστολή της είναι η προστασία του πληθυσμού. Έχει την ευθύνη να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για τη ζωή και την ευημερία των πολιτών ή, ακόμα, εκτεταμένες καταστροφές στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Επιπρόσθετα, η Πολιτική Άμυνα έχει την ευθύνη της προστασίας των πολιτών σε περιόδους ένοπλων συρράξεων. Η Πολιτική Άμυνα λαμβάνει μέρος σε κινητοποιήσεις, όπως εκκένωση κατοικημένων περιοχών, άντληση νερών από πλημμυρισμένα  υποστατικά, κατάσβεση πυρκαγιών, ανεύρεση ελλειπόντων προσώπων, διάσωση ατόμων σε ερείπια, διαχείριση μαζικής μετακίνησης πληθυσμού και άλλες παρόμοιες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Πολιτική Άμυνα δεν μπορούσε να απουσιάσει από τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την τουρκική εισβολή του 1974. Οργανώθηκε έγκαιρα, κινητοποίησε τις οργανωμένες σε τμήματα δυνάμεις της, όπως Πρώτες Βοήθειες/Τραυματιοφορείς, Διάσωση, Μέριμνα, Συνοικιοφυλακή και Επικοινωνίες, σύμφωνα με τα σχέδια που υπήρχαν, ανταποκρινόμενη στα καθήκοντα που της ανέθεσε η πολιτεία. Σε όλη την Κύπρο κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να στηρίξει τον πληθυσμό στις τραγικές εκείνες μέρες. Ειδικότερη αναφορά μπορεί να γίνει στην τότε δράση της για την πιθανότητα επιστροφής στην πόλη της Αμμοχώστου. Μια πόλη με ιδιαιτερότητες, μια πόλη που δέχθηκε το βομβαρδισμό της τουρκικής αεροπορίας, κτίρια και υποδομές κατέπεσαν και οι κάτοικοί της εξαναγκάστηκαν τελικώς να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στην Αμμόχωστο, η  Πολιτική Άμυνα επέδειξε πλήρη ετοιμότητα μόλις εκδηλώθηκε η τουρκική εισβολή. Τα μέλη της ήταν τις θέσεις τους με καθορισμένη από πριν διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας. Έτσι πρώτα ήχησαν οι σειρήνες για να ενημερώσουν τον πληθυσμό για ενδεχόμενο κίνδυνο βομβαρδισμού, για να προλάβει να μπει σε χαρακώματα ή σε υπόγεια πολυκατοικιών. Ταυτόχρονα, οργανώθηκε Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων, και κατ’ αυτόν τον τρόπο τα Τμήματα Τραυματιοφορέων, Πυρόσβεσης, Διάσωσης, Μέριμνας και Συνοικιοφυλακής ενήργησαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Διοίκησης και Συντονισμού. Κάτω από πολύ αντίξοοες συνθήκες, τα μέλη της Πολιτικής Άμυνας εργάστηκαν πάνω σε 24ωρη βάση, προσφέροντας κάθε δυνατή υπηρεσία στους πολίτες.

Η ηγεσία της Πολιτικής Άμυνας ανέλαβε πρωτοβουλίες, συνεργάστηκε με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, την Επαρχιακή Διοίκηση, τις Δημοτικές αρχές και το Τμήμα Υδατοπρομήθειας της πόλης. Ταυτόχρονα, κάτω από τη δική της ευθύνη προχώρησε η επίταξη οχημάτων, φούρνων και καταστημάτων τροφίμων. Το Τμήμα Τραυματιοφορέων, στήριξε το έργο που επιτελείτο στο Νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι Συνοικιοφύλακες περιπολούσαν για να ελέγχουν αν ετηρείτο η απόφαση για συσκότιση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ ενημέρωναν και παρεμπόδιζαν τον πληθυσμό, ώστε να μην πλησιάσει σημεία που ενδεχομένως να υπήρχαν βλήματα, και,  ενημέρωναν την Αστυνομία. Εξαιτίας του βομβαρισμού της πόλης από αεροπλάνα της τουρκικής αεροπορίας, σημειώθηκε κατάρρευση κτιρίων από πυρκαγιές που ακολουθούσαν. Τα Τμήματα Πυρόσβεσης και Διάσωσης, συνέδραμαν το έργο της Πυροσβεστικής και του Δήμου για την κατάσβεσή τους, καθώς και τη διάσωση ζωών. Το Τμήμα Μέριμνας είχε την ευθύνη της τροφοδοσίας των μελών της Πολιτικής Άμυνας που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Στη συνέχεια, η Πολιτική Άμυνα είχε ανοικτές τις κεραίες της απέναντι σε μια ενδεχόμενη απόφαση της πολιτικής ηγεσίας για επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της. Με σχετικό έγγραφο προς την ηγεσία της Πολιτικής Άμυνας, τέθηκε το θέμα της προετοιμασίας σε αυτό το ενδεχόμενο. Στις 15 Δεκεμβρίου 1974, διαμορφώθηκε «σχέδιον με σκοπόν την κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπον οργάνωσιν της επιστροφής του πληθυσμού εις τας εστίας του, άνευ κινδύνου επεισοδίων, προστριβών, κλοπών, λεηλασιών κλπ». Αναφέρω ένα παράδειγμα του τρόπου της προετοιμασίας:

«Μέλη της ΠΑ θα εισέλθουν εις την πόλιν. Μετ’ αυτών, θα πρέπη να ευρίσκονται: α) μικρή ιατροφαρμακευτική μονάδα, β. Συνεργείον ασύρματης επικοινωνίας, γ) μονάδα μέριμνας για την τροφοδοσία. Ταυτόχρονα, συνεργεία, με συμμετοχή μελών της ΠΑ, «θα περιέλθουν ολόκληρον την πόλιν και θα καταγράψουν τα καταστήματα και αποθήκας αι οποίαι είναι ανοικταί. Όταν η διαδικασία της καταγραφής συμπληρωθή, και όλοι οι ιδιοκτήτες τους επιστρέψουν, και αναλάβουν την ευθύνη των περιουσιών τους, θα εισέλθωμεν εις το δεύτερον στάδιον…»

Δυστυχώς το σχέδιο για την επιστροφή της πόλης έμεινε στα χαρτιά, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες των κατοίκων της πόλης. Η Πολιτική Άμυνα σε κάθε περίπτωση οφείλει να έχει σχέδια, να έχει εισηγήσεις, να είναι παρούσα δίπλα από τον πολίτη στην κατάλληλη ώρα. Με τα μόνιμα Στελέχη της, τους Εθελοντές και τους Υπόχρεους, με την κατάλληλη άσκηση και προετοιμασία, αναβαθμίζουμε τον τομέα της πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Πολιτική Άμυνα σε κρίσιμο ρόλο

Πρώτη υποδοχή ατύπων μεταναστών και αυξημένες ροές

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η Πολιτική Άμυνα αυτή τη χρονιά για την υλοποίηση της αποστολής πρώτης υποδοχής ατύπων μεταναστών, καθώς οι μαζικές αφίξεις ατύπων μεταναστών στην Κύπρο μέχρι τον Αύγουστο, ξεπέρασαν το σύνολο των δύο προηγουμένων ετών (2017 – 2018).

Ειδικότερα, η Πολιτική Άμυνα που έχει την ευθύνη της πρώτης υποδοχής αλλά και της λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα», έχει φιλοξενήσει κατά το πρώτο 8μηνο, δηλαδή μέχρι τα τέλη Αυγούστου, πέραν των 2 χιλιάδων 200 ατόμων.

Η Πολιτική Άμυνα φιλοξένησε στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα» από το 2014 και μετά, ένα συνεχώς αυξανόμενο ετησίως, αριθμό μεταναστών. Η πρώτη μαζική άφιξη εκδηλώθηκε με τον εντοπισμό ναυαγών σε ακυβέρνητο σκάφος, από το κρουαζερόπλοιο «Σαλαμίς» τον Σεπτέμβριο του 2014. Συνολικά εκείνη τη χρονιά φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο «Πουρνάρα» 339 άτομα. Την διετία 2015 – 2016 συνεχίστηκαν οι αφίξεις άτυπων μεταναστών και φιλοξενήθηκαν συνολικά 515. Έκτοτε η ροή υπερδιπλασιάστηκε. Το 2017 φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο «Πουρνάρα» 1001 άτομα και το 2018, άλλοι 1120. Μόνο το 2019 και με βάση τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία (Αύγουστος 2019), φιλοξενήθηκαν 2210 άτυποι μετανάστες.

Για την αποστολή αυτή ενεργοποιείται το Σχέδιο «Ναυκράτης», με βάση το οποίο η Πολιτική Άμυνα αναλαμβάνει την ευθύνη για τον συντονισμό της επιχείρησης σε τακτικό επίπεδο και, παράλληλα την οργάνωση του καταυλισμού για την πρώτη υποδοχή.

Η Πολιτική Άμυνα κινητοποιεί δικές τις δυνάμεις, μόνιμο προσωπικό και εθελοντές, ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη συντονισμού των άλλων αρμοδίων υπηρεσιών, αμέσως μετά τη λήψη του πρώτου σήματος μαζικής άφιξης ατύπων μεταναστών. Τέτοιες αφίξεις συμβαίνουν αναπάσα στιγμή από οποιοδήποτε σημείο, τη θάλασσα ή τη στεριά, κυρίως από μη ελεγχόμενες οδούς λόγω της εκτεταμένης γραμμής κατοχής.

Οι Αμυνίτες αναλαμβάνουν άμεσα δράση για πρώτη ανακούφιση και μέριμνα (υλικά πρώτης ανάγκης, σίτιση, ρουχισμός, παπούτσια) και ακολούθως μεταφορά των ατύπων μεταναστών σε αστυνομικούς σταθμούς για ταυτοποίηση στοιχείων. Ακολούθως οι μετανάστες μεταφέρονται στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής  «Πουρνάρα» για ολιγοήμερη παραμονή.

Η Πολιτική Άμυνα διασφάλισε από το 2014 την ομαλή συμβίωση όλων αυτών των ανθρώπων που φιλοξενήθηκαν προσωρινά στο Πουρνάρα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες όπως η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, ιατρική και επιδημιολογική εξέταση, ψυχολογική στήριξη, υποβολή αίτησης ασύλου και προκαταρκτική εξέταση κ.ά. Στο χώρο του Κέντρου Υποδοχής λειτουργεί Ιατρείο, το οποίο στελεχώνεται από το Υπουργείο Υγείας, ενώ οι διαμένοντες εξυπηρετούνται επίσης από τα δημόσια νοσηλευτήρια αν παραστεί ανάγκη. Στους διαμένοντες στο Κέντρο προσφέρονται τρία γεύματα ημερησίως.

Η Πολιτική Άμυνα επέδειξε αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό στη διαχείριση του πολύπλοκου μεταναστευτικού φαινομένου στο πλαίσιο που καθορίζουν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διεθνείς συμβάσεις και οι αρχές του ανθρωπισμού.