Πολιτική Άμυνα και Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – CERIDES Center of Excellence ετοίμασε την πρώτη Μελέτη Αξιολόγησης Κινδύνου για τους κινδύνους ΧΒΡΠ-Ε, δηλαδή την προσβολή από Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά, Πυρηνικά και Εκρηκτικά υλικά. Η μελέτη είναι τμήμα της συνολικής Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων την οποία ετοιμάζει ως αρμόδια αρχή η Πολιτική Άμυνα για την πολιτική προστασία στην Κύπρο με βάση Οδηγία της ΕΕ και επικαιροποιείται κάθε τρία χρόνια.

Η μελέτη παρουσιάστηκε την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021, σε διαδικτυακή ημερίδα με τη συμμετοχή συναρμοδίων κρατικών υπηρεσιών που λαμβάνουν μέρος σε Συμβουλευτική Επιτροπή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

Ειδικότερα, κατά την παρουσίαση της μελέτης έγιναν:

  • Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος αξιολόγησης κινδύνων της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τον Ανώτερο Λειτουργό Πολιτικής Άμυνας Δρα Νικόλα Πάρη
  • Παρουσίαση της αξιολόγησης κινδύνων για ΧΒΡΠ-Ε, από τον Δρα Γιώργο Μπούστρα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
  • Παρουσίαση των ιατρικών θεμάτων που σχετίζονται με ΧΒΡΠ-Ε από τον Δρα Θεόδωρο Ξάνθο, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Πολιτική Άμυνα έχει ήδη υποβάλει στην ΕΕ δύο εκθέσεις Αξιολόγησης Κινδύνων, το 2015 και το 2018. Η έκθεση του 2015 έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και αφορούσε στους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή. Η έκθεση του 2018 αφορούσε διακριτούς φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους και έγινε σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όλες οι αξιολογήσεις κινδύνου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας στον σύνδεσμο: https://civildefence.com.cy/evropaiki-drasi/eksoteriki-drasi/ethniki-ektimisi-kindynon/

Περισσότερες πληροφορίες:
Δρ. Νικόλας Πάρης Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
[email protected]  | 22403413 | 99 564008
Νικόλας Ιταλός – Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
[email protected] |22403415|  99 150345