Ανάπτυξη Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση σεισμού

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Assessment Mission Course» στην Κύπρο

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους οργανισμούς Πολιτικής Προστασίας της Γερμανίας (THW) και της Βουλγαρίας, συνεχίζουν στην Κύπρο τη διεξαγωγή, για λογαριασμό του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  του 17ου κύκλου του πιο πάνω εκπαιδευτικού προγράμματος.  Η εκπαίδευση/άσκηση διεξάγεται από τις 14 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Κύριος στόχος της άσκησης είναι η πληρέστερη κατάρτιση ειδικών από τα Κράτη-Μέλη και του ευρύτερου μηχανισμού συνεργασίας και αλληλοβοήθειας σε θέματα διαχείρισης και εκτίμησης κινδύνων που προκαλούν οι φυσικές ή οι ανθρωπογενείς καταστροφές.

Σε κάθε άσκηση λαμβάνουν μέρος 20 ειδικοί  τόσο από τα Κράτη-Μέλη, όσο και από άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Ερυθρός Σταυρός και ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών.

Το σενάριο της άσκησης προβλέπει τη μετάβαση της ομάδας των ειδικών σε διάφορα μέρη της ελεύθερης Κύπρου, για να είναι σε θέση να προβούν σε εκτίμηση της κατάστασης. Ως αποτέλεσμα αυτής της εκτίμησης, η ΕΕ θα αποστείλει βοήθεια σε περίπτωση ισχυρού σεισμού στην Κύπρο.

Από τη Διοίκηση της Πολιτικής Άμυνας

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις,
κ. Γεώργιο Νικολάου, Βοηθό Λειτουργό Πολιτικής Άμυνας
Τηλ. 22403450

Επισυνάπτονται φωτογραφίες από το αρχείο Ανδρέα Μανώλη