Αναστολή εκπαιδεύσεων και ασκήσεων

Η Πολιτική Άμυνα αναστέλλει, μέχρι νεότερης ειδοποίησης, προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις και ασκήσεις των υπόχρεων μελών της. 

Η αναστολή παρουσιάσεων των υπόχρεων μελών, που εκτελούν την θητεία τους στην Πολιτική Άμυνα, είναι ευθυγραμμισμένη προς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, από το Υπουργικό Συμβούλιο, για περιορισμό του κορωνοϊού, δηλαδή την απόφαση 10/3/2020 και τις άλλες σχετικές που ανακοινώθηκαν μέχρι σήμερα.

Αν η κατάσταση απαιτήσει κάτι άλλο, θα εκδοθεί ανακοίνωση.

Προσωπικές ειδοποιήσεις δεν θα σταλούν.