Άσκηση «Εξωτερικού Σχεδίου SEVESO» στη Λάρνακα

Πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στη Λάρνακα, άσκηση με την επωνυμία «Δοκιμή Εξωτερικού Σχεδίου SEVESO». Στην άσκηση συμμετείχε η Δύναμη της ΠΕΔΠΑ Λάρνακας, αποτελούμενη από μόνιμο προσωπικό και αριθμό εθελοντών, αξιωματικοί διαφόρων ΣΠΑ και Τμημάτων, η Επαρχιακή Διοίκηση, η Αστυνομική Διεύθυνση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Νοσοκομείο, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, οι Δήμοι Λάρνακας και Λιβαδιών, καθώς και μεγάλος αριθμός από τμήματα της κυβερνητικής υπηρεσίας στη Λάρνακα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές/εκπαιδευτικές συναντήσεις με εκπροσώπους από όλες τις συμμετέχουσες υπηρεσίες, οι εκπρόσωποι των οποίων  ενημερώθηκαν για το «Εξωτερικό Σχέδιο Δράσης» (SEVESO III).

Σκοπός της άσκησης ήταν να ελεχθούν τα  επίπεδα ετοιμότητας του Βασικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας «ΖΗΝΩΝ», το Σύστημα Ελέγχου και Διοίκησης ενός συμβάντος, το επίπεδο ετοιμότητας του Κέντρου Συντονισμού της Επιχείρησης και του Κέντρου Επιχειρησιακής Υποστήριξης, όπως επίσης και τα θέματα των οδοφραγμάτων, του ελέγχου των οδικών προσβάσεων, των εκτροπών και σημείων συνάντησης και της εκκένωσης – διαδικασίες και αρμοδιότητες.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε επιτόπου συνάντηση προετοιμασίας της άσκησης στη Μονάδα Intergaz. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Intergaz, PetrolinaGaz και Petrolina Oils, ο Διευθυντής της ΠΕΔΠΑ Λάρνακας και η Τμηματάρχης Α’ της ΠΕΔΠΑ, Υπεύθυνη για θέματα Σχεδίων.