ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Η Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία THW της Γερμανίας (Οργανισμός Πολιτικής Προστασίας), θα πραγματοποιήσει διήμερη άσκηση Έρευνας και Διάσωσης μετά απο σεισμό επί του πεδίου.

Η άσκηση θα διεξαχθεί στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας, που βρίσκεται στην οδό Τουζχανέ, απο τις 08:00 – 20:00 το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και απο τις 08:00 – 15:00, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019.

Στην άσκηση θα παρευρεθούν οι σύμβουλοι της THW οι οποίοι συνεργάζονται με την Πολιτική Άμυνα με σκοπό την βελτίωση και αναβάθμιση των δυνατοτήτων της, ιδιαίτερα στον τομέα της Έρευνας και Διάσωσης μετά απο σεισμό.