Άσκηση Πολιτικής Άμυνας με έμφαση στον συντονισμό με ουσιώδεις υπηρεσίες

Η συνεργασία, ο συντονισμός, η συνεκπαίδευση και οι κοινές ασκήσεις με τις Ουσιώδεις Υπηρεσίες, είναι σημαντικό μέρος της αποστολής της Πολιτικής Άμυνας.
Ένας εξαιρετικής σημασίας τομέας στον οποίο όλα αυτά συντρέχουν, είναι η προετοιμασία για την αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.
Την διαχείριση τέτοιων ατυχημάτων ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας, πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση και εκπαίδευση στελεχών που εκπροσωπούν 20 Ουσιώδεις Υπηρεσίες, οι οποίες εμπλέκονται σε περίπτωση, σε περίπτωση ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.

Στη συνάντηση αναλύθηκε και επεξηγήθηκε το Εξωτερικό Σχέδιο SEVESO, τα Συντονιστικά Κέντρα, ο ρόλος των συμμετεχόντων σε αυτά και το όλο σύστημα διαχείρισης της κατάστασης και αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων.

Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να θέσουν ερωτήματα και προβληματισμούς και να λάβουν απαντήσεις μέσα από ένας γόνιμος διάλογος, ενόψει και του γεγονότος ότι η ΠΕΔΠΑ Λάρνακας θα οργανώσει σύντομα άσκηση στη διαχείριση τεχνολογικών ατυχημάτων.