Συνάντηση του Διοικητή Πολιτικής Άμυνας με τον Πρόεδρο Ένωσης Δήμων

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου συνάντηση του Διοικητή Πολιτικής Άμυνας κ. Ανδρέα Φραντζή με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα.  Στη συνάντηση μετείχαν και ο Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργίου και η Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας Α’ κα Μικαέλλα Μαλά.

Κατά την συνάντηση έγινε αλληλοενημέρωση πάνω στους τομείς ευθύνης και δράσεις τόσο της Πολιτικής Άμυνας όσο και των Δήμων πάνω στα θέματα πρόληψης και προετοιμασίας για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών.

Συμφωνήθηκε όπως, η συνεργασία της Πολιτικής Άμυνας με τις Τοπικές Αρχές, ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο με συγκεκριμένες δράσεις κατά Επαρχία.

Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας

Συνάντηση Αρχηγού Αστυνομίας με Διοικητή Πολιτικής Άμυνας

Στις 29 Αυγούστου έγινε, στο Αρχηγείο Αστυνομίας, συνάντηση κορυφής Πολιτικής Άμυνας και Αστυνομίας. Θέμα της συνάντησης ήταν η εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης. Από πλευράς Πολιτικής Άμυνας παρέστησαν ο Διοικητής Ανδρέας Φραντζής και οι Ανώτεροι Λειτουργοί Νικόλας Πάρης και Κυριάκος Χατζηγεωργίου. Από πλευράς Αστυνομίας ο Αρχηγός Κύπρος Μιχαηλίδης και όλοι οι Βοηθοί Αρχηγοί.