Διημερίδα Παρουσίασης ΕΣΥΛΑ – Πράξη ΑΙΓΙΣ Αίθουσα Εκδηλώσεων Πάνος Σολομωνίδης, Λεμεσός 17 Σεπτεμβρίου 2020

“Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων”

Με σύνθημα «Αποφασίζω στον κίνδυνο. Προλαβαίνω την καταστροφή» το έργο ΑΙΓΙΣ αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας της Ελλάδας και της Κύπρου για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, υποστήριξης λήψης αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) και εκπαίδευσης.

Η χρήση του ΕΣΥΛΑ θα οδηγήσει στη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, και από ανθρωπογενείς κρίσεις όπως αυξημένο μεταναστευτικό ρεύμα από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα το ΕΣΥΛΑ στοχεύει στη μείωση του χρόνου απόκρισης από τα πρώτα λεπτά μιας καταστροφής και καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών.

Το ΕΣΥΛΑ περιλαμβάνει ήδη μεγάλο όγκο δεδομένων ψηφιακών και γεωχωρικών που επιτρέπουν τη χαρτογράφηση περιοχών και δυνατότητα πραγματικής απεικόνισης του συμβάντος σε λίγα μόνο λεπτά μετά το συμβάν, έτσι ώστε να μπορούν οι αρμόδιοι να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείρισή του.

Το ΕΣΥΛΑ μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τους πόρους και το διαθέσιμο προσωπικό σε πραγματικό χρόνο. Για σκοπούς καλύτερης αντιμετώπισης της υφιστάμενης κρίσης λόγω κορωνοϊού το ΕΣΥΛΑ έχει περιλάβει διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με ασθενοφόρα και νοσοκομεία αναφοράς. Αυτό δείχνει την ευελιξία του συστήματος που επιτρέπει την προσαρμογή του ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να εμπλουτίζεται με δεδομένα έτσι ώστε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του ΕΣΥΛΑ έχει γίνει εκτίμηση και χαρτογράφηση κινδύνου για διάφορα σενάρια φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, πυρκαγιές αλλά και άλλες έκτακτες περιστάσεις όπως η πανδημία. Στα πλαίσια του ΑΙΓΙΣ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο ασκήσεις επί χάρτου σε Ελλάδα και Κύπρου ενώ απομένουν δύο ασκήσεις επί πεδίου και στις δύο χώρες με στόχο την καλύτερη διακρατική συνεργασία σε έκτακτες ανάγκες.

Κύριος δικαιούχος του ΑΙΓΙΣ είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ). Εταίροι στο Έργο είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», με τη διακρατική συνεργασία των δύο χωρών.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα παρουσίασης του ΕΣΥΛΑ, στην οποία καλείστε να παρευρεθείτε για να ενημερωθείτε περαιτέρω. Σχετική πρόσκληση και ημερήσια διάταξη θα σταλεί σε ξεχωριστό αρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΑΙΓΙΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου https://aegisproject.eu/ και στη σελίδα στο Facebook @InterregAEGIS/.

Το έργο Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Διημερίδα Παρουσίασης Ευφυούς Συστήματος – Συνέντευξη Τύπου 17 Σεπτεμβρίου 2020 – Αίθουσα Εκδηλώσεων Πάνος Σολομωνίδης, Λεμεσός

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 

 • 09:00 – Άφιξη & Εγγραφές
 • 09:30 – Καλωσόρισμα – Συνέντευξη Τύπου
  – Δρ. Μάρλεν Ι. Βάσκες, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου «Παρουσίαση Έργου ΑΙΓΙΣ – Παρούσες μέθοδοι υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις κρίσεων» (15 λεπτά)
  – Κα Μαρία Ελευθεριάδου, Περιφερειακό Ταμείο Βορείου Αιγαίου «Συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου στην αντιμετώπιση κινδύνων» (15 λεπτά) (Τηλεδιάσκεψη)
  ‐ Δρ. Νικόλας Πάρης, Διευθυντής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας «Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μέσω του Έργου ΑΙΓΙΣ ώστε να δρουν άμεσα και αποτελεσματικά τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά την εμφάνιση ενός κινδύνου» (15 λεπτά)
  ‐ Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ευφυές Σύστημα Λήψης και Υποστήριξης Αποφάσεων – ΕΣΥΛΑ» (15 λεπτά) (Τηλεδιάσκεψη)
  ‐ Κ. Μαλλιαρός Δημήτριος ‐ Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας ΠΒΑ, μέλος «Χρήση και Λειτουργία του ΕΣΥΛΑ σε πραγματικές συνθήκες – Περιπτώσεις Ψαρών & Χίου» (15 λεπτά)
 • 10:45 – Ερωτήσεις & Συζήτηση
 • 11:30 – Διάλειμμα
 • 12:00 – Παρουσίαση & Εκπαίδευση για τη Λειτουργία του ΕΣΥΛΑ
  Ε. Σκούρτσος, Σ. Μαυρούλης, Μ. Διακάκης, Ε. Κώτση, Εθνικό &
  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 13:30 – Μεσημεριανό γεύμα
 • 14:00 – Συνέχεια Παρουσίασης & Εκπαίδευσης για τη λειτουργία του ΕΣΥΛΑ
 • 15:00 – Γενική Συζήτηση
 • 16:00 – Λήξη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 

 • 09:00 – 11:00 Επίσκεψη στη Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, Λευκωσία
 • 11:30 – 13:30 Επίσκεψη στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών
  (Ε.Μ.Α.Κ.), Κοφίνου – Λάρνακα
 • 14:00 – Μεσημεριανό γεύμα
 • 16:00 – Επιστροφή στη Λεμεσό και Λήξη Διημερίδας

Πολιτική Άμυνα και πυρόσβεση

Η Πολιτική Άμυνα έχει σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο στις μάχες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.

Συνεργεί, με άλλες κρατικές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά περιπολίες και άλλες δραστηριότητες  για την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς. Συνδράμει τις τοπικές αρχές στην εκκένωση κοινοτήτων που επηρεάζονται και αναλαμβάνει τη φιλοξενία του επηρεαζόμενου πληθυσμού μέχρι οι συνθήκες να επιτρέψουν την ασφαλή επιστροφή του. Πέραν  τούτου, η Πολιτική Άμυνα, με εθελοντικές  ομάδες διάσωσης/πυρόσβεσης, υπό την εποπτεία μόνιμου προσωπικού, συμμετέχει στην ίδια την πυρόσβεση, κάτω από τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που οι δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ανεπαρκείς για το μέγεθος ενός επεισοδίου, η Πολιτική Άμυνα έχει την ευθύνη να αιτηθεί βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Αυτό γίνεται μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεών της, που εργάζεται 24/7. Τα τελευταία χρόνια, τα αιτήματα για βοήθεια αφορούσαν κυρίως εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Η Πολιτική Άμυνα εκπροσωπείται στο τοπικό ή και το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου του επεισοδίου, όπου λαμβάνονται αποφάσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.

Οι Εθελοντές και Εθελόντριες της Πολιτικής Άμυνας τυγχάνουν εκπαίδευσης σε ετήσια βάση για να δράσουν στις προσπάθειες αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς. Η εκπαίδευση στην πυρόσβεση, είναι μια από τις πιο βασικές μορφές εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι Εθελοντές μας, όπως συμβαίνει και στις  περιπτώσεις πλημμυρών ή στις αναζητήσεις χαμένων προσώπων ή στην αντιμετώπιση σεισμού.

Για τις πυρκαγιές επισκεφθείτε επίσης στο διαδίκτυο

Περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Οδός Κένεντι 23, Λακατάμεια 2314 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Email: [email protected]  |  web: www.civildefence.com.cy
Τηλ. (+357) 22403413  |   (+357) 99 564008 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Εν μέσω της πανδημίας (COVID-19) η Πολιτική Άμυνα συνεχίζει, μεταξύ πολλών άλλων καθηκόντων, την αποστολή της για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο.

Μέλη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Αμμοχώστου και Λεμεσού έστησαν στις 6/5/2020 επιπρόσθετα αντίσκηνα στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στην Κοκκινοτριμιθιά (πρώην στρατόπεδο Πουρνάρα), με σκοπό την επέκταση του καταυλισμού και αραίωση του πληθυσμού που διαμένει εκεί.

Για όλη την περίοδο μέχρι και την εκδήλωση της πανδημίας υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη ροή ατύπων μεταναστών από την θάλασσα και την γραμμή αντιπαράταξης.

‘Ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που χρίζουν διεθνούς προστασίας φιλοξενείται στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν υπάρχουν κρούσματα ανάμεσα στον πληθυσμό που διαμένει στο Κέντρο.

Στην Πολιτική Άμυνα είχε ανατεθεί η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου από το Σεπτέμβριο του 2014, οπόταν και είχε εντοπιστεί σκάφος με τριακόσιους περίπου Σύριους πρόσφυγες, να πλέει ακυβέρνητο ανοιχτά της Πάφου.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες από το χθεσινό στήσιμο αντισκήνων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Οδός Κένεντι 23, Λακατάμεια 2314 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Email: [email protected]  |  web: www.civildefence.com.cy
Τηλ. (+357) 22403413  |   (+357) 99 564008 

 

Η Πολιτική Άμυνα στη μάχη κατά του κορωνοϊού στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση στο Alpha Κύπρου 30/04/2020

Η συμβολή της Πολιτικής Άμυνας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού στην εκπομπή Από Μέρα σε Μέρα στο ΡΙΚ 28/04/2020

Βρέθηκε η ελλείπουσα στην Κακοπετριά, από την Πολιτική Άμυνα

Το Τμήμα Έρευνας και Διάσωσης (ΤΕΔ) Λευκωσίας – Κερύνειας και ο Υποσταθμός Πολιτικής Άμυνας Σολέας, κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας Κύπρου, ενεργοποιήθηκαν με ομάδα εθελοντών, στις 2/3/2020(4 μέλη του ΥΠΑ Σολέας) το απόγευμα και στις  3/3/2020 (5 μέλη του ΤΕΔ Λευκωσίας-Κερύνειας και 6 μέλη ΥΠΑ Σολέας) από το πρωί μέχρι το απόγευμα, για την ενίσχυση των προσπαθειών εντοπισμού ελλείπουσας γυναίκας, η οποία διέμενε στην Κακοπετριά.  Η 82χρονη γυναίκα εντοπίστηκε, από μέλη μας, εξαντλημένη και σε κατάσταση σύγχυσης, το απόγευμα της 3/3/2020, στην Κακοπετριά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

 

Δημοσιογραφική Συνάντηση Ενημέρωσης Πολιτικής Άμυνας

Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων – Κίνδυνος Πλημμύρας – Εθελοντισμός

Ο ρόλος της Πολιτικής Άμυνας

Η Πολιτική Άμυνα διοργανώνει δημοσιογραφική συνάντηση για σφαιρική ενημέρωση και συζήτηση των θεμάτων που αφορούν την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων στην Κύπρο, περιλαμβανομένου του κινδύνου πλημμυρών, στη βάση των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί με βάση Οδηγία της ΕΕ.

Η δημοσιογραφική συνάντηση γίνεται με την ευκαιρία της εκστρατείας ενημέρωσης για τους πλημμυρικούς χάρτες και τον κίνδυνο πλημμύρας, που αποτελεί, μαζί με τις πυρκαγιές των δασών, τις κύριες πηγές κινδύνων που περιβάλλουν την Κύπρο.

Η δημοσιογραφική συνάντηση θα καλύψει επίσης τον ρόλο της Πολιτικής Άμυνας στα θέματα προστασίας των πολιτών, τη δομή και τους εθελοντές της, καθώς και τη λειτουργία της σε συνεργασία με άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Η ενημέρωση θα γίνει από τους Δρ. Νικόλα Πάρη και κ. Κυριάκο Χατζηγεωργίου, Ανώτερους Λειτουργούς Πολιτικής Άμυνας και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους δημοσιογράφους.

Θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο γεύματος για δημοσιογράφους – εκπροσώπους ΜΜΕ την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019, στη 1.00 μ.μ., στο εστιατόριο Sawa, Κλήμεντος 31, Λευκωσία, 1061

Για δηλώσεις συμμετοχής των ΜΜΕ

ΤΗΛ | 22875561 EMAIL | [email protected]

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Η Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, το ΕΤΕΚ, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Κύπρου διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

 «Η αξιολόγηση κινδύνων και οι πλημμυρικοί χάρτες.  Νέες λύσεις για την  δόμηση στην Κύπρο»

Οι ομιλητές και η θεματολογία των ομιλιών τους έχουν ως εξής:

 • Δρ Νικόλας Πάρης, Ανώτερος Λειτουργός της Πολιτικής Άμυνας, με θέμα «Η Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της δόμησης;»
 • Γιώργος Ζίττης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Κύπρου, «Κλιματική Αλλαγή – Τάσεις και Εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο με εστίαση στην Κύπρο και τις πλημμύρες»
 • Δημήτρης Κατσούρας, συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ινστιτούτο Κύπρου με θέμα «ERMIS-F: Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων-Πλημμύρες Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου. Παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο»
 • Κώστας Αριστείδου, Υδρολόγος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με θέμα «Η εφαρμογή του Περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμου και το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου»
 • Δρ Κυριάκος Κύρου, Πολιτικός Μηχανικός, συντονιστής της Επιτροπής Υδατικού του ΕΤΕΚ, με θέμα «Προβληματισμοί πάνω στα πρακτικά μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν για τη διαχείριση της πλημμύρας».
 • Δρ Αντώνης Τουμαζής, Πολιτικός Μηχανικός, ανεξάρτητος σύμβουλος, με θέμα «Μέτρα συμβίωσης με τις πλημμύρες και επαναφοράς στην κανονικότητα σε σύντομο χρόνο»

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι:  Ανδρέας Φραντζής, Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΕΤΕΚ, του ΣΑΚ και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών.

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθησει υποβολή ερωτήσεων και συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, στις 9 το πρωί, στο Ινστιτούτο Κύπρου, στο κτίριο GOB, αίθουσα GOB, 1ος όροφος, Κωνσταντίνου Καβάφη 20, Αθαλάσσα, στην Αγλαντζιά

Άσκηση εκκένωσης χώρου με Drones

Διεξάγεται αύριο Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019, στις 10 π.μ άσκηση/επίδειξη στην περιοχή πλησίον του καταυλισμού «Πουρνάρα».  Η άσκηση εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος SWIFTERS, σκοπός του οποίου είναι η παρακολούθηση μέσω σμήνους από Drones της διαδικασίας εκκένωσης.

Το σενάριο προϋποθέτει ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή (ισχυρός άνεμος και έντονη βροχή), τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο εν λόγω χώρος. Ενεργοποιήθηκε η Πολιτική Άμυνα και αποφασίστηκε η εκκένωση του χώρου, με εφαρμογή των σχεδίων «Προμηθέας» και «Πολύβιος».  Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί συστήματα και λογισμικό. Η Πολιτική Άμυνα συμμετέχει ως εταίρος / τελικός χρήστης.

Σημειώνουμε ότι δεν θα εκκενωθεί ο χώρος, αλλά η εστίαση της άσκησης θα αφορά στη χρήση των Drones.

Το πρόγραμμα SWIFTERS, ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2019

Ενημερωτική Εκδήλωση Πολιτικής Άμυνας στο Mall of Cyprus

Διαχείριση Κινδύνων – Πλημμύρες και Διαδραστικοί Χάρτες – Μέτρα αυτοπροστασίας

Γνωρίστε την Πολιτική Άμυνα και τους εθελοντές της!

Η Πολιτική Άμυνα, τα στελέχη της και οι  εθελοντές της, διοργανώνουν την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου το απόγευμα ενημερωτική εκδήλωση στο «The Mall of Cyprus» – Στρόβολος, είσοδος Λευκωσίας.

Από τις 15.00 μέχρι τις 19.00  τα στελέχη και οι εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας θα βρίσκονται στο χώρο για να ενημερώνουν το κοινό για τις πλημμύρες και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην χρήση των Διαδραστικών Πλημμυρικών Χαρτών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, μέσα από τους οποίους ο κάθε πολίτης μπορεί να ενημερωθεί κατά πόσο επηρεάζονται το σπίτι ή η περιουσία του.

Στις 16.00 προγραμματίζεται ζωντανό ραδιοφωνικό πρόγραμμα από παγκύπριο κανάλι, αφιερωμένο στον σύγχρονο ρόλο της Πολιτικής Άμυνας για την προστασία των πολιτών, τα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων, ειδικά για τις πλημμύρες και τη σημασία της ανάπτυξης κουλτούρας αυτοπροστασίας.

Μέλη της Πολιτικής Άμυνας θα διανέμουν φυλλάδια σε σχέση με τον κίνδυνο πλημμύρας και μέτρα αυτοπροστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες:
Νικόλας Πάρης, Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας| 99564008

 

Μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης

Η Πολιτική Άμυνα είναι εκεί σε δύσκολες στιγμές, μαζί με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.  Συστήνει, αποτρέπει, ενισχύει, προστατεύει, εργάζεται για το κοινωνικό σύνολο!

Γι’ αυτό σήμερα που οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν, συνιστούμε:

 • Μην προσπαθείτε να περάσετε πεζή, από έναν πλημμυρισμένο δρόμο!
 • Μην προσπαθείτε να περάσετε ένα γεφύρι όταν το νερό ξεπερνά το ύψος του γεφυριού!
 • Μην προσπαθείτε να περάσετε με αυτοκίνητο έναν πλημμυρισμένο δρόμο!

Αποφεύγετε, ει δυνατόν, να διακινείσθε όταν πέφτουν καταρρακτώδεις βροχές.

Αν οδηγείτε, και υπάρχει κακοκαιρία και κακή ορατότητα, σταματήστε το αυτοκίνητό σας στην άκρη του δρόμου.

Ανάψετε τα μικρά φώτα και περιμένετε να καλυτερέψουν οι συνθήκες.

Επίσης, να απομακρύνετε το αυτοκίνητό σας και άλλο εξοπλισμό από υπόγειους ή άλλους χώρους που δυνατόν να πλημμυρίσουν.

Σε κάθε περιστατικό έκτακτης ανάγκης,  η Πολιτική Άμυνα ενημερώνει ότι είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε βιαστικά το σπίτι μας. Σε τέτοια περίπτωση, είναι καλό να έχουμε σε κάποιο προσιτό μέρος του σπιτιού μας, μια τσάντα με βασικά είδη που θα χρειαστούμε, όπως κουτί Πρώτων Βοηθειών, χρήματα, ραδιόφωνο, φακό, ξηρή τροφή, εσώρουχα, πετσέτες, φάρμακα που παίρνει κάποιο μέλος της οικογένειας, νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης ή πολύτιμα αντικείμενα.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτοπροστασία από διάφορους κινδύνους και πιθανές καταστροφές, μπορείτε να βρείτε στις Ιστοσελίδες μας:

Πολιτική Άμυνα | www.moi.gov.cy/moi/cd

Ενημερωτική Ιστοσελίδα Πολιτικής Άμυνας | www.civildefence.com.cy