Πολιτική Άμυνα και Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – CERIDES Center of Excellence ετοίμασε την πρώτη Μελέτη Αξιολόγησης Κινδύνου για τους κινδύνους ΧΒΡΠ-Ε, δηλαδή την προσβολή από Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά, Πυρηνικά και Εκρηκτικά υλικά. Η μελέτη είναι τμήμα της συνολικής Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων την οποία ετοιμάζει ως αρμόδια αρχή η Πολιτική Άμυνα για την πολιτική προστασία στην Κύπρο με βάση Οδηγία της ΕΕ και επικαιροποιείται κάθε τρία χρόνια.

Η μελέτη παρουσιάστηκε την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021, σε διαδικτυακή ημερίδα με τη συμμετοχή συναρμοδίων κρατικών υπηρεσιών που λαμβάνουν μέρος σε Συμβουλευτική Επιτροπή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

Ειδικότερα, κατά την παρουσίαση της μελέτης έγιναν:

 • Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος αξιολόγησης κινδύνων της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τον Ανώτερο Λειτουργό Πολιτικής Άμυνας Δρα Νικόλα Πάρη
 • Παρουσίαση της αξιολόγησης κινδύνων για ΧΒΡΠ-Ε, από τον Δρα Γιώργο Μπούστρα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Παρουσίαση των ιατρικών θεμάτων που σχετίζονται με ΧΒΡΠ-Ε από τον Δρα Θεόδωρο Ξάνθο, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Πολιτική Άμυνα έχει ήδη υποβάλει στην ΕΕ δύο εκθέσεις Αξιολόγησης Κινδύνων, το 2015 και το 2018. Η έκθεση του 2015 έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και αφορούσε στους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή. Η έκθεση του 2018 αφορούσε διακριτούς φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους και έγινε σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όλες οι αξιολογήσεις κινδύνου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας στον σύνδεσμο: https://civildefence.com.cy/evropaiki-drasi/eksoteriki-drasi/ethniki-ektimisi-kindynon/

Περισσότερες πληροφορίες:
Δρ. Νικόλας Πάρης Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
[email protected]  | 22403413 | 99 564008
Νικόλας Ιταλός – Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
[email protected] |22403415|  99 150345

 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112 – Ένα οφειλόμενο ευχαριστώ σε όλες τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112
Ένα οφειλόμενο ευχαριστώ σε όλες τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης
PAN EUROPEAN EMERGENCY NUMBER 112
A due thank you note to all Emergency Services
#112Day2021 #thankyouchain

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την καθιέρωση του 112, ως του κοινού, για όλους τους πολίτες, Πανευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης.

Η Πολιτική Άμυνα χαιρετίζει το γεγονός ότι ο αριθμός 112 χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα από όλους τους Κυπρίους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε άμεσα να μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου και έκτακτης ανάγκης.

Στην Κύπρο η Αστυνομία Κύπρου είναι η ουσιώδης υπηρεσία που χειρίζεται το 112, συνδέοντας κάθε κλήση που δέχεται αναλόγως περιστατικού και με τις άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως η Υπηρεσία Ασθενοφόρων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

H Πολιτική Άμυνα είναι το σημείο επαφής στην Κύπρο του 112 με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η γνώση του Πανευρωπαϊκού Αριθμού 112 είναι πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες γιατί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν απαιτείται να γνωρίζουν τοπικούς αριθμούς.

Η 11η Φεβρουαρίου έχει επιλεγεί και καθιερωθεί ως ημέρα 112 το 2009, αφού αυτή η ημερομηνία το χρόνου περιλαμβάνει τον αριθμό τηλεφώνου. (11/2)

Περισσότερες πληροφορίες:
Νικόλας Ιταλός – Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
[email protected] |22403415|  99 150345

 

«Οι αντιλήψεις των πολιτών για τους κινδύνους και την πολιτική προστασία Ο ρόλος της Πολιτικής Άμυνας και η ενίσχυση της αποστολής της»

 • Παγκύπρια έρευνα για τις αντιλήψεις των πολιτών για τους κινδύνους και την πολιτική προστασία
 • Ικανοποιημένοι οι συμμετέχοντες στην Πολιτική Άμυνα, επιζητούν ενίσχυση του ρόλου της, προγραμματισμό και περαιτέρω εκπαίδευση

Η Πολιτική Άμυνα βρίσκεται σε πορεία μετεξέλιξης και μελετά τρόπους για την αναδιοργάνωση και ενίσχυσή της βάσει των αναγκών που καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Πολιτική Άμυνα πραγματοποίησε την πρώτη παγκύπρια ποσοτική και ποιοτική έρευνα για τις αντιλήψεις των πολιτών αναφορικά με δυνητικούς κινδύνους και τον ρόλο που η Πολιτική Άμυνα διαδραματίζει μαζί με άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες για την αντιμετώπισή τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε συνδυασμό με μελέτες αναδιοργάνωσης που διεξήγαγε η Πολιτική Άμυνα, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο δημοσιογραφικής ενημερωτικής συνάντησης που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία καθώς και σε σειρά από διαδικτυακές εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις.

Η έρευνα διεξάχθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: ποσοτική με τηλεφωνική επικοινωνία σε τυχαίο δείγμα 600 πολιτών, αλλά και ποιοτική με ομάδες εστίασης και ερωτηματολόγια.  Τα ευρήματα της έρευνας εστιάζουν στο

 • πώς ιεραρχεί η κοινή γνώμη τους κινδύνους από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες,
 • πώς αξιολογούν οι πολίτες τον ρόλο της Πολιτικής Άμυνας και άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες του κράτους και
 • πόσο οι ίδιοι μπορούν να συμβάλουν με μέτρα αυτοπροστασίας.

Οι πολίτες θεωρούν πιο πιθανό να διατρέξουν τον κίνδυνο της δασικής πυρκαγιάς. Ακολουθούν οι κίνδυνοι της πανδημίας, της θαλάσσιας ρύπανσης και της λειψυδρίας και έπονται οι κίνδυνοι τεχνολογικού ατυχήματος, σεισμού, ανόδου της θάλασσας και πλημμύρας.

Αξιολογούν θετικά την αποτελεσματικότητα των ουσιωδών υπηρεσιών, ιδίως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, τα Νοσοκομεία, την Πολιτική Άμυνα και την Αστυνομία, ενώ έπονται το Σχολείο, ο Στρατός, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, η Εκκλησία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναφορικά με το ρόλο της Πολιτικής Άμυνας, η έρευνα καταγράφει πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα για όσους συμμετέχουν ως εθελοντές ή υπόχρεοι Αμυνίτες, οι οποίοι αξιολογούν ως πολύ χρήσιμη (18%) ή αρκετά χρήσιμη (41%) την συμμετοχή τους. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα πρώτων βοηθειών και άλλων γνώσεων, την ενημέρωση για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και για την προσφορά στον συνάνθρωπό τους.

Ο αν. Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, Κυριάκος Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε στον ρόλο και τη σύγχρονη αποστολή της Πολιτικής Άμυνας, ιδίως μέσα στο περιβάλλον που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δίδεται προτεραιότητα στην προστασία του πληθυσμού. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη μετεξέλιξης του οργανισμού, προκειμένου να αποκτήσει νέα δομή και οργανόγραμμα, να προσελκύσει εθελοντές και να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ότι η Πολιτική Άμυνα έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία τα τελευταία χρόνια από την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσα από τα οποία πέτυχε μεταφορά τεχνογνωσίας, την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού και την άντληση σημαντικών πόρων.

Ο ανώτερος λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Δρ Νικόλας Πάρης συνέκρινε τα ευρήματα της  έρευνας κοινής γνώμης με τα επιστημονικά δεδομένα της Πολιτικής Άμυνας στο πλαίσιο της Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου. Επεσήμανε ότι οι πολίτες αισθάνονται πιο εκτεθειμένοι στους κινδύνους και τόνισε τη σημασία να ληφθεί υπόψη και η κοινωνική αντίληψη των πολιτών στην εκπόνηση της πολιτικής και των σχεδίων διαχείρισης.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός
Πολιτικής Άμυνας

Οδός Κένεντι 23, Λακατάμεια
2314 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
email  [email protected]  |  web: www.civildefence.com.cy
Τηλ. (+357) 22403413  |   (+357) 99 564008 

 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ!

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΔ Οι πολίτες αξιολογούν τους κινδύνους που τους περιβάλλουν και την αποτελεσματικότητα των ουσιωδών υπηρεσιών

 • Παγκύπρια έρευνα για τις αντιλήψεις των πολιτών για τους κινδύνους και την πολιτική προστασία
 • Ικανοποιημένοι οι συμμετέχοντες στην Πολιτική Άμυνα, επιζητούν ενίσχυση του ρόλου της, προγραμματισμό και περαιτέρω εκπαίδευση

Την πρώτη παγκύπρια έρευνα για τις αντιλήψεις των πολιτών για τους κινδύνους και την πολιτική προστασία, παρουσίασε σήμερα (Δευτέρα 23 Νοεμβρίου) η Πολιτική Άμυνα, στο πλαίσιο μελέτης για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση της αποστολής της.

Η έρευνα, ποσοτική με τηλεφωνική επικοινωνία σε δείγμα 600 πολιτών, αλλά και ποιοτική με ομάδες εστίασης και ερωτηματολόγια διενεργήθηκε από την Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με την εταιρία IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Τα ευρήματα της έρευνας εστιάζουν στο πώς ιεραρχεί η κοινή γνώμη τους κινδύνους από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες, πώς αξιολογούν οι πολίτες τον ρόλο της Πολιτικής Άμυνας και άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες του κράτους καθώς και πόσο οι ίδιοι μπορούν να συμβάλουν με μέτρα αυτοπροστασίας.

Οι πολίτες θεωρούν πιο πιθανό να διατρέξουν τον κίνδυνο της δασικής πυρκαγιάς. Ακολουθούν οι κίνδυνοι της πανδημίας, της θαλάσσιας ρύπανσης και της λειψυδρίας και έπονται οι κίνδυνοι τεχνολογικού ατυχήματος, σεισμού, ανόδου της θάλασσας και πλημμύρας. Αξιολογούν θετικά την αποτελεσματικότητα των ουσιωδών υπηρεσιών, ιδίως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, τα Νοσοκομεία, την Πολιτική Άμυνα και την Αστυνομία, ενώ έπονται το Σχολείο, ο Στρατός, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, η Εκκλησία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναφορικά με το ρόλο της Πολιτικής Άμυνας, η έρευνα καταγράφει πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα για όσους συμμετέχουν ως εθελοντές ή υπόχρεοι Αμυνίτες, οι οποίοι αξιολογούν ως πολύ χρήσιμη (18%) ή αρκετά χρήσιμη (41%) την συμμετοχή τους. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα πρώτων βοηθειών και άλλων γνώσεων, την ενημέρωση για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και για την προσφορά στον συνάνθρωπό τους.

Τα πιο σημαντικά ευρήματα, τα οποία παρουσίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της IMR, Χριστίνα Κόκκαλου και αναλύθηκαν από τον Ανώτερο Λειτουργό Πολιτικής Άμυνας, Δρ Νικόλα Πάρη, επισυνάπτονται εδώ.

Ο αν. Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, Κυριάκος Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε στον ρόλο και τη σύγχρονη αποστολή της Πολιτικής Άμυνας, ιδίως μέσα στο περιβάλλον που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δίδεται προτεραιότητα στην προστασία του πληθυσμού.  Αναφέρθηκε επίσης στην μελέτη που διεξάγεται για την μετεξέλιξη του οργανισμού, προκειμένου να αποκτήσει νέα δομή και οργανόγραμμα, να προσελκύσει εθελοντές και να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ότι η Πολιτική Άμυνα έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία τα τελευταία χρόνια από την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσα από τα οποία πέτυχε μεταφορά τεχνογνωσίας, την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού και την άντληση σημαντικών πόρων.

Η Μικαέλλα Μαλά, Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας παρουσίασε την εκστρατεία ενημέρωσης που υλοποιείται αυτό το διάστημα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρων, λόγω του φαινομένου των ταχυπλημμύρων. Με θεσμική υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων έχει ετοιμάσει διαδραστικούς χάρτες για περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας που είναι προσβάσιμοι από το κοινό μέσω διαδικτύου. Η Πολιτική Άμυνα κυκλοφορεί επίσης ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα αυτοπροστασίας.

Η παρουσίαση για τον κίνδυνο πλημμύρας επισυνάπτεται εδώ

Περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός
Πολιτικής Άμυνας
Οδός Κένεντι 23, Λακατάμεια
2314 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
email  [email protected]  |  web: www.civildefence.com.cy
Τηλ. (+357) 22403413  |   (+357) 99 564008 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «Οι αντιλήψεις των πολιτών για τους κινδύνους και την πολιτική προστασία Ο ρόλος της Πολιτικής Άμυνας και η ενίσχυση της αποστολής της»

Η Γενική Διοίκηση της Πολιτικής Άμυνας και η ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας διοργανώνουν διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Οι αντιλήψεις των πολιτών για τους κινδύνους και την πολιτική προστασία – O ρόλος της Πολιτικής Άμυνας και η ενίσχυση της αποστολής της».

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, στις 23 Νοεμβρίου και η ώρα 10:00 μέχρι και τις 11:30 μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, με την εγγραφή τους στο Link, που δίνει αυτόματα πρόσβαση συμμετοχής.

https://zoom.us/webinar/register/WN_NudYBjNiTByHSMnmd1seWA

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης της IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για λογαριασμό της Πολιτικής Άμυνας.

Οι συμμετέχοντες θα πληροφορηθούν σχετικά με το ρόλο και τη σύγχρονη αποστολή της Πολιτικής Άμυνας και θα ενημερωθούν για την εκστρατεία για τον κίνδυνο πλημμύρας.

 

H Γενική Διοίκηση της Πολιτικής Άμυνας και η ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας σας προσκαλούν σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00 – 10.05 | Καλωσόρισμα – Εισαγωγή

 • Μικαέλλα Μαλά, Λειτουργός A’ Πολιτικής Άμυνας

 10.05 – 10.35  | Παρουσίαση και ανάλυση έρευνας κοινής γνώμης

 • Χριστίνα Κόκκαλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος IMR – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Δρ Νικόλας Πάρης, Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας

10.35 – 10.45  | Η σύγχρονη αποστολή της Πολιτικής Άμυνας

 •  Κυριάκος Χατζηγεωργίου, Αν. Διοικητής Πολιτικής Άμυνας

10.45 – 11.00  | Εκστρατεία ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμύρας

 •  Μικαέλλα Μαλά, Λειτουργός A’ Πολιτικής Άμυνας

11.00 – 11.30 | Συζήτηση με τους συμμετέχοντες

 

Πληροφορίες: www.civildefence.com.cy

ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας | 22 403413. | [email protected][email protected] | 96 210555

 

Εκδήλωση στον Μόλο Λεμεσού για ενημέρωση των πολιτών

Η Πολιτική Άμυνα διοργάνωσε το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου εκδήλωση στο Μόλο Λεμεσού, για ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και την ανάγκη για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Σε ομιλία του στην εκδήλωση, ο αν. Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, Κυριάκος Χατζηγεωργίου, αναφέρθηκε στο σύγχρονο ρόλο της Πολιτικής Άμυνας και την συμμετοχή της σε όργανα και ομάδες εργασίας της ΕΕ. Είπε επίσης ότι αυτή την περίοδο διεξάγεται μελέτη για μετεξέλιξη του οργανισμού, με νέα δομή και οργανόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ο κ. Χατζηγεωργίου πρόσθετε ότι η Πολιτική Άμυνα έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία τα τελευταία χρόνια από την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσα από τα οποία αντλεί σημαντικούς πόρους και τεχνογνωσία. Ο Κ. Χατζηγεωργίου έκανε παράλληλα ειδική αναφορά στις ομάδες διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας, καθώς πρόκειται να πιστοποιηθούν βάσει διεθνών προτύπων για να καταστούν πιο αποτελεσματικές και πιο ικανές έτσι ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, είτε ανεξάρτητα είτε υποστηρικτικά προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία –  ΕΜΑΚ.

Η Ολίβια Μιχαηλίδου, Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα που σχετίζονται με τον κίνδυνο πλημμυρών, καθώς η περίοδος του Φθινοπώρου χαρακτηρίζεται από ταχυπλημμύρες και χρειάζεται να ληφθούν έγκαιρα μέτρα αυτοπροστασίας. Η Πολιτική Άμυνα συνδράμει τις ουσιώδεις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των πλημμύρων και τη διαφώτιση των πολιτών. Με θεσμική υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων έχει ετοιμάσει διαδραστικούς χάρτες για περιοχές επικινδυνότητας πλημμύρας. Η Πολιτική Άμυνα κυκλοφορεί επίσης ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα για την καλύτερη διαχείριση των πλημμύρων.

Ο Ανδρέας Ευθυμίου, Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας παρουσίασε τη δομή και τα διάφορα τμήματα της Πολιτική Άμυνας, καθώς και την εκπαίδευση που λαμβάνουν τόσο οι εθελοντές όσο και τα υπόχρεα μέλη της. Τμήματα της Πολιτικής Άμυνας συμμετείχαν στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας τους εθελοντές και τον εξοπλισμό τους: το Τμήμα Έρευνας και Διάσωσης, το Τμήμα Μέριμνας, Πρώτων Βοηθειών, Επικοινωνιών και Drones.

Οι πολίτες που επισκέφθηκαν τα περίπτερα έλαβαν ενημερωτικό υλικό και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα στελέχη και τους εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας. Στον χώρο της εκδήλωσης λήφθηκαν όλα τα μέτρα με βάση τα πρωτόκολλα για τη μη εξάπλωση της πανδημίας COVID 19.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες

Ανδρέας Ευθυμίου| 99 497552 | [email protected]
Ολίβια Μιχαηλίδου| 99 490728|  [email protected]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Η σύγχρονη αποστολή και η προσφορά των εθελοντών και του προσωπικού μας στην κοινωνία»

Η Πολιτική Άμυνα διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η σύγχρονη αποστολή και η προσφορά των εθελοντών και του προσωπικού μας στην κοινωνία». Η προγραμματιζόμενη ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 στον Μόλο Λεμεσού.

Σκοπός της εκδήλωσης, είναι τα εμπλεκόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν στους πολίτες της Κύπρου το ρόλο και τη σημασία της Πολιτικής Άμυνας, καθιστώντας σημαντική την ύπαρξη της αναφορικά με τα θέματα προστασίας του πληθυσμού, από διάφορες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης, τα εμπλεκόμενα μέρη θα παρέχουν πληροφορίες προστασίας για τους χάρτες πλημμυριακού κινδύνου και θα τους ευαισθητοποιήσουν σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης διάφορων κινδύνων.

Στο χώρο της εκδήλωσης η ώρα 12:00 η Πολιτική Άμυνα θα οργανώσει δημοσιογραφική διάσκεψη με απώτερη επιδίωξη την πληροφόρηση των κυπρίων πολιτών για την Εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη των κινδύνων από τις πλημμύρες και θα διεξαχθεί παρουσίαση των Τμημάτων της Πολιτικής Άμυνας. Επιπρόσθετα, θα  υπάρχουν σημεία πληροφόρησης για τις δραστηριότητες της Πολιτικής Άμυνας και θα δίδεται πληροφορικό υλικό για όσους ενδιαφέρονται για εθελοντική προσφορά και συμμετοχή. Τέλος, θα μεταδίδεται Ζωντανό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα, προβάλλοντας την Εκστρατεία Ενημέρωσης για την πρόληψη των κινδύνων από τις πλημμύρες.

Επικοινωνία:
Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Οδός Κένεντι 23, Λακατάμεια
2314 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

email  : [email protected]  |  web: www.civildefence.com.cy
Τηλ. (+357) 22403413  |   (+357) 99 564008

Πληροφορίες για την ενημερωτική εκδήλωση:
Ανδρέας Ευθυμίου| 99 497552 | [email protected]
Ολίβια Μιχαηλίδου| 99 490728|  [email protected]

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Μετασεισμικός έλεγχος κτηρίων στην πράξη

Η Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Μετασεισμικός έλεγχος κτηρίων στην πράξη».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 22 Οκτωβρίου και η ώρα 9:30 μέχρι τις 13:00.

Θα συζητήσουν θέματα τα οποία αφορούν τη σεισμική επικινδυνότητα, το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού «Εγκέλαδος». Επιπλέον, οι ομιλητές θα αναφερθούν στις αστοχίες που αντιμετωπίστηκαν στην Αλβανία, καθώς επίσης και πως αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις από σεισμικές καταστροφές στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα μιλήσουν ο  Δρ. Νικόλας Κυριακίδης, ΤΕΠΑΚ – Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης», ο Δρ. Νικόλας Πάρης, Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, οι Γιάννος Πουμπουρής και Αντώνης Γιαπάνης, Πολιτικοί Μηχανικοί και ο Κυριάκος Κούρος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαμέσου της πλατφόρμας ZOOM.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, με την εγγραφή τους στο Link, που δίνει αυτόματα πρόσβαση συμμετοχής.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nk6sPVyDRCaiQzrG1BvCSQ

 

Πληροφορίες:
ETEK| 22 877644 | [email protected]
ΣΠΟΛΜΗΚ | 22 672866 |  [email protected]

 

Διημερίδα Παρουσίασης ΕΣΥΛΑ – Πράξη ΑΙΓΙΣ Αίθουσα Εκδηλώσεων Πάνος Σολομωνίδης, Λεμεσός 17 Σεπτεμβρίου 2020

“Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων”

Με σύνθημα «Αποφασίζω στον κίνδυνο. Προλαβαίνω την καταστροφή» το έργο ΑΙΓΙΣ αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας της Ελλάδας και της Κύπρου για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, υποστήριξης λήψης αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) και εκπαίδευσης.

Η χρήση του ΕΣΥΛΑ θα οδηγήσει στη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί, και από ανθρωπογενείς κρίσεις όπως αυξημένο μεταναστευτικό ρεύμα από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Συγκεκριμένα το ΕΣΥΛΑ στοχεύει στη μείωση του χρόνου απόκρισης από τα πρώτα λεπτά μιας καταστροφής και καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών.

Το ΕΣΥΛΑ περιλαμβάνει ήδη μεγάλο όγκο δεδομένων ψηφιακών και γεωχωρικών που επιτρέπουν τη χαρτογράφηση περιοχών και δυνατότητα πραγματικής απεικόνισης του συμβάντος σε λίγα μόνο λεπτά μετά το συμβάν, έτσι ώστε να μπορούν οι αρμόδιοι να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείρισή του.

Το ΕΣΥΛΑ μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τους πόρους και το διαθέσιμο προσωπικό σε πραγματικό χρόνο. Για σκοπούς καλύτερης αντιμετώπισης της υφιστάμενης κρίσης λόγω κορωνοϊού το ΕΣΥΛΑ έχει περιλάβει διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με ασθενοφόρα και νοσοκομεία αναφοράς. Αυτό δείχνει την ευελιξία του συστήματος που επιτρέπει την προσαρμογή του ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να εμπλουτίζεται με δεδομένα έτσι ώστε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του ΕΣΥΛΑ έχει γίνει εκτίμηση και χαρτογράφηση κινδύνου για διάφορα σενάρια φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, πυρκαγιές αλλά και άλλες έκτακτες περιστάσεις όπως η πανδημία. Στα πλαίσια του ΑΙΓΙΣ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο ασκήσεις επί χάρτου σε Ελλάδα και Κύπρου ενώ απομένουν δύο ασκήσεις επί πεδίου και στις δύο χώρες με στόχο την καλύτερη διακρατική συνεργασία σε έκτακτες ανάγκες.

Κύριος δικαιούχος του ΑΙΓΙΣ είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ). Εταίροι στο Έργο είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», με τη διακρατική συνεργασία των δύο χωρών.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα παρουσίασης του ΕΣΥΛΑ, στην οποία καλείστε να παρευρεθείτε για να ενημερωθείτε περαιτέρω. Σχετική πρόσκληση και ημερήσια διάταξη θα σταλεί σε ξεχωριστό αρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΑΙΓΙΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου https://aegisproject.eu/ και στη σελίδα στο Facebook @InterregAEGIS/.

Το έργο Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Διημερίδα Παρουσίασης Ευφυούς Συστήματος – Συνέντευξη Τύπου 17 Σεπτεμβρίου 2020 – Αίθουσα Εκδηλώσεων Πάνος Σολομωνίδης, Λεμεσός

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 

 • 09:00 – Άφιξη & Εγγραφές
 • 09:30 – Καλωσόρισμα – Συνέντευξη Τύπου
  – Δρ. Μάρλεν Ι. Βάσκες, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου «Παρουσίαση Έργου ΑΙΓΙΣ – Παρούσες μέθοδοι υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις κρίσεων» (15 λεπτά)
  – Κα Μαρία Ελευθεριάδου, Περιφερειακό Ταμείο Βορείου Αιγαίου «Συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου στην αντιμετώπιση κινδύνων» (15 λεπτά) (Τηλεδιάσκεψη)
  ‐ Δρ. Νικόλας Πάρης, Διευθυντής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας «Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μέσω του Έργου ΑΙΓΙΣ ώστε να δρουν άμεσα και αποτελεσματικά τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά την εμφάνιση ενός κινδύνου» (15 λεπτά)
  ‐ Δρ. Ευθύμιος Λέκκας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ευφυές Σύστημα Λήψης και Υποστήριξης Αποφάσεων – ΕΣΥΛΑ» (15 λεπτά) (Τηλεδιάσκεψη)
  ‐ Κ. Μαλλιαρός Δημήτριος ‐ Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας ΠΒΑ, μέλος «Χρήση και Λειτουργία του ΕΣΥΛΑ σε πραγματικές συνθήκες – Περιπτώσεις Ψαρών & Χίου» (15 λεπτά)
 • 10:45 – Ερωτήσεις & Συζήτηση
 • 11:30 – Διάλειμμα
 • 12:00 – Παρουσίαση & Εκπαίδευση για τη Λειτουργία του ΕΣΥΛΑ
  Ε. Σκούρτσος, Σ. Μαυρούλης, Μ. Διακάκης, Ε. Κώτση, Εθνικό &
  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 13:30 – Μεσημεριανό γεύμα
 • 14:00 – Συνέχεια Παρουσίασης & Εκπαίδευσης για τη λειτουργία του ΕΣΥΛΑ
 • 15:00 – Γενική Συζήτηση
 • 16:00 – Λήξη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 

 • 09:00 – 11:00 Επίσκεψη στη Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, Λευκωσία
 • 11:30 – 13:30 Επίσκεψη στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών
  (Ε.Μ.Α.Κ.), Κοφίνου – Λάρνακα
 • 14:00 – Μεσημεριανό γεύμα
 • 16:00 – Επιστροφή στη Λεμεσό και Λήξη Διημερίδας

Πολιτική Άμυνα και πυρόσβεση

Η Πολιτική Άμυνα έχει σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο στις μάχες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.

Συνεργεί, με άλλες κρατικές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά περιπολίες και άλλες δραστηριότητες  για την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς. Συνδράμει τις τοπικές αρχές στην εκκένωση κοινοτήτων που επηρεάζονται και αναλαμβάνει τη φιλοξενία του επηρεαζόμενου πληθυσμού μέχρι οι συνθήκες να επιτρέψουν την ασφαλή επιστροφή του. Πέραν  τούτου, η Πολιτική Άμυνα, με εθελοντικές  ομάδες διάσωσης/πυρόσβεσης, υπό την εποπτεία μόνιμου προσωπικού, συμμετέχει στην ίδια την πυρόσβεση, κάτω από τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που οι δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ανεπαρκείς για το μέγεθος ενός επεισοδίου, η Πολιτική Άμυνα έχει την ευθύνη να αιτηθεί βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Αυτό γίνεται μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεών της, που εργάζεται 24/7. Τα τελευταία χρόνια, τα αιτήματα για βοήθεια αφορούσαν κυρίως εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Η Πολιτική Άμυνα εκπροσωπείται στο τοπικό ή και το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου του επεισοδίου, όπου λαμβάνονται αποφάσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.

Οι Εθελοντές και Εθελόντριες της Πολιτικής Άμυνας τυγχάνουν εκπαίδευσης σε ετήσια βάση για να δράσουν στις προσπάθειες αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς. Η εκπαίδευση στην πυρόσβεση, είναι μια από τις πιο βασικές μορφές εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι Εθελοντές μας, όπως συμβαίνει και στις  περιπτώσεις πλημμυρών ή στις αναζητήσεις χαμένων προσώπων ή στην αντιμετώπιση σεισμού.

Για τις πυρκαγιές επισκεφθείτε επίσης στο διαδίκτυο

Περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Οδός Κένεντι 23, Λακατάμεια 2314 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Email: [email protected]  |  web: www.civildefence.com.cy
Τηλ. (+357) 22403413  |   (+357) 99 564008