Εξυπηρέτηση πολιτών που είναι υπόχρεοι θητείας

Λόγω της πανδημίας κορωνοϊού, η Πολιτική Άμυνα παρατείνει την προθεσμία για εγγραφή, κατάταξη, αναστολές και ούτω καθεξής, μέχρι νεωτέρας.