ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ: Πώς βοηθά η Πολιτική Άμυνα

Η Πολιτική Άμυνα βρίσκεται στην μάχη για αντιμετώπιση της επιδημίας κορωνοϊού, στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης της επιδημιών του Υπουργείου Υγείας, το οποίο της αναθέτει υποστηρικτικό ρόλο προς άλλες κρατικές Υπηρεσίες. Υπό τις εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών, η Πολιτική Άμυνα συμμετέχει στην Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από κρατικά Τμήματα και Υπηρεσίες και υποστηρίζει τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται.

Η Πολιτική Άμυνα έχει αναλάβει σειρά καθηκόντων και συγκεκριμένα:

  • Έχει το συντονιστικό ρόλο και αποτελεί το σημείο επαφής για εξασφάλιση βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας
  • Αποθηκεύει, για δικούς της σκοπούς, μεταξύ άλλων, παραϊατρικά αναλώσιμα, τα οποία μπορεί να διαθέσει και σε άλλες Ουσιώδεις Υπηρεσίες, αν είναι αναγκαίο
  • Στήνει αντίσκηνα για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας ή και άλλων κρατικών Υπηρεσιών, για δικούς τους σκοπούς
  • Παραχωρεί τηλεφωνικές γραμμές και το Κέντρο Κρίσεων της Πολιτικής Άμυνας σε άλλες κρατικές Υπηρεσίες, αν απαιτηθεί
  • Απαντά τηλεφωνικώς, εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τηλεφωνικές απορίες πολιτών, σε ζητήματα που δεν αφορούν ιατρικά θέματα
  • Συντονίζει τη βοήθεια προς απομακρυσμένες ορεινές περιοχές στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, σε  ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, με τη στενή συνεργασία του Ταμείου Θήρας, λειτουργώντας τους τοπικούς Σταθμούς Πολιτικής Άμυνας με εθελοντές

Παράλληλα προς τα πιο πάνω καθήκοντα, η Πολιτική Άμυνα εξακολουθεί να χειρίζεται και θέματα που έχουν να κάνουν με τη στέγαση και σίτιση άτυπων μεταναστών. Το θέμα έχει γίνει πιο πολύπλοκο, σε σχέση με προηγουμένως, λόγω της πανδημίας. Η ροή άτυπων μεταναστών έχει μεν μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν έχει σταματήσει.

Επίσης, η Πολιτική Άμυνα είναι σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση οποιασδήποτε άλλης κρίσης, η οποία δυνατόν  να επισυμβεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας και θα πρέπει να διατεθεί προσωπικό και εξοπλισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δρ. Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Τηλ. 22403413, 99564008