Εθελοντισμός και Πολιτική Άμυνα

Η Πολιτική Άμυνα στηρίζεται στον εθελοντισμό και την συνεχή εκπαίδευση του δυναμικού της. Οι εθελοντές λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικές ασκήσεις για την προστασία του πληθυσμού για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως ο εντοπισμός ελλειπόντων προσώπων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία όπως είναι τα drones.

H Πολιτική Άμυνα συνεργάζεται στενά με τις κοινότητες στην επαρχία και έχει την ευθύνη για την εκκένωση χωριών σε περίπτωση κινδύνου.