• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Με βάση την οδηγία 2007/60/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη είχαν την υποχρέωση να καταρτίσουν χάρτες κινδύνου για τις πλημμύρες (πλημμυρικούς χάρτες), οι οποίοι να δείχνουν και το βάθος της δυνητικής πλημμύρας. Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη χαρτογράφηση του κινδύνου διεξήγαγε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο όρισε και τρία επίπεδα πιθανοτήτων:

  • Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 20 χρόνια περίπου – το ‘ελαφρύ’ περιστατικό
  • Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 100 χρόνια περίπου – το ‘μετρίως σοβαρό’ περιστατικό
  • Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 500 χρόνια περίπου – το ‘πολύ σοβαρό’ περιστατικό

Αναγνωρίστηκαν 19 περιοχές δυνητικού κινδύνου στην ελεύθερη Κύπρο, οι οποίες αφορούν ποτάμιες ροές. Τις περιοχές αυτές μπορείτε να δείτε εδώ.

Mε βάση πρόσφατη μελέτη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων τον Μάιο του 2020, αναγνωρίστηκαν 19 επιπρόσθετες περιοχές δυνητικού κινδύνου πλημμύρας. Τις περιοχές αυτές μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι διαδραστικοί χάρτες, στους οποίους μπορείτε να βρείτε αν το υποστατικό που σας ενδιαφέρει θα πλημμυρίσει, διατίθενται ξεχωριστά για τα επίπεδα πιθανοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες ότι δεν είναι απίθανο να επισυμβούν πλημμύρες και σε άλλες περιοχές εκτός από τις ποτάμιες ροές, αν υπάρχουν τοπικοί παράγοντες (π.χ. αν ο γείτονας έφραξε τη ροή του βρόχινου νερού που απορρέει).

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας

Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας με υψηλή πιθανότητα (1 στα 20)

Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας με μέση πιθανότητα (1 στα 100)

Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας με χαμηλή πιθανότητα (1 στα 500)

Συνοπτικός Χάρτης Περιοχών
Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας