Γερμανοί εκπαιδευτές σε άσκηση Διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας στη Λάρνακα

Στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας άσκηση Έρευνας και Διάσωσης μετά από σεισμό, στα πλαίσια εκπαίδευσης των μελών της Δύναμης της Πολιτικής Άμυνας από εκπαιδευτές πουν ανήκουν Ομοσπονδιακή Υπηρεσία THW της Γερμανίας.

Το σενάριο της άσκησης αφορούσε μεγάλης κλίμακας σεισμό εξαιτίας του οποίου υπήρξε μεγάλος αριθμός θανάτων, τραυματισμών και ατόμων παγιδευμένων σε συντρίμμια.  Στα πλαίσια της άσκησης, η Ομάδα Διάσωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας ανταποκρίθηκεμε επιτυχία στο συνολικό σχεδιασμό για τη διάσωση των θυμάτων.

Η άσκηση αποσκοπούσε στην  καλύτερη οργάνωση της Ομάδας Διάσωσης, ενώ παράλληλα, εξετάστηκε ο βαθμός συνεργασία των ασκουμένων μέσα σε συνθήκες πολύωρης εργασίας, έντονης πίεσης και πολλαπλών απαιτήσεων.

Με την ολοκλήρωση της άσκησης, οι Γερμανοί εκπαιδευτές παρέδωσαν την αξιολόγησή τους στους εκπαιδευόμενους και επεξήγησαν σημεία της άσκησης τα οποία χρήζουν βελτίωσης.