Η εκστρατεία ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμύρας

Διαδραστικοί Πλημμυρικοί Χάρτες προσβάσιμοι σε κάθε πολίτη

Η Πολιτική Άμυνα υλοποίησε τους τελευταίους μήνες μια εντατική εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη του κινδύνου από τις πλημμύρες και την λήψη μέτρων από τις δημόσιες και τοπικές αρχές, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. Βασικό στοιχείο της εκστρατείας αυτής ήταν η ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων φορέων για τους «Διαδραστικούς Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας» που ετοίμασε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Οι «Διαδραστικοί Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας» βρίσκονται αναρτημένοι

  • στην ιστοσελίδα του Τμήματος Υδάτων www.moa.gov.cy/wdd και
  • στην νέα Ενημερωτική Ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας στον σύνδεσμο www.civildefence.com.cy/floodmaps

Ο κάθε πολίτης μπορεί άμεσα, από το διαδίκτυο, να διαπιστώσει κατά πόσο το σπίτι ή η περιουσία του είναι σε περιοχή κινδύνου πλημμυρών, με την εισαγωγή διεύθυνσης, ή κτηματολογικών στοιχείων. Φυσικά, υπενθυμίζεται ότι εμφανίζεται ο κίνδυνος από ποτάμιες ροές αλλά όχι και για αστικές πλημμύρες που οφείλονται σε ανεπαρκή αποχετευτικά συστήματα ή άλλους λόγους.

Η εκστρατεία της Πολιτικής Άμυνας περιέλαβε σειρά από δραστηριότητες ενημέρωσης και προβολής (διαδίκτυο, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση).

Κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο έγιναν σε κάθε επαρχία ενημερωτικές συναντήσεις. Στελέχη της Πολιτικής Άμυνας και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, παρουσίασαν τα θέματα και δημιούργησαν κατάλληλες προϋποθέσεις για να συνεχιστεί η προσπάθεια και σε επόμενα στάδια. Η εκστρατεία έδωσε τη δυνατότητα σε Βουλευτές, Δημάρχους, Κοινοτάρχες καθώς και σε εκπροσώπους από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, να ενημερωθούν, να θέσουν ερωτήματα και να γίνει ένας πολύ στοχευμένος διάλογος γύρω από την ανάγκη να αναπτύξουμε συνέργειες ώστε να έχουμε καλύτερο και πιο γρήγορο αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Αποκορύφωμα της εκστρατείας είναι η οργάνωση Ημερίδας στις 9 Δεκεμβρίου 2019, σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, το ΕΤΕΚ, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Κύπρου. Η ημερίδα θα εστιάσει στην αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας σε συνδυασμό με νέες λύσεις για τη δόμηση στην Κύπρο.

Ο απώτερος στόχος της εκστρατείας είναι οι φορείς και οι πολίτες να έχουν πληρέστερη γνώση για τους κινδύνους πλημμυρών, τις αιτίες που τις προκαλούν, τις ευάλωτες παραποτάμιες περιοχές, αλλά και την επίδραση που έχουν φαινόμενα ταχυπλημμύρας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Για μέτρα αυτοπροστασίας, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:
https://civildefence.com.cy/plirofories-prostasias/

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας δόθηκε τέλος η δυνατότητα να αναδειχθεί και η Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων για τον καταρτισμό της οποίας υπεύθυνη αρχή είναι η Πολιτική Άμυνα, ώστε οι πολίτες να έχουν σφαιρική αντίληψη των κινδύνων.

Υπόβαθρο πληροφοριών για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε την ανάγκη θέσπισης κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας. Το 2007 εξέδωσε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, η οποία προνοεί για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Στο νησί μας υπάρχει το φαινόμενο των ταχυπλημμυρών, των πλημμυρών, δηλαδή, που προκαλούνται αιφνίδια από έντονη βροχόπτωση. Έτσι, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας, για να μειώνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις.

Η Κύπρος εναρμονίστηκε με την Οδηγία θέτοντας σε ισχύ το 2010 τους εναρμονιστικούς Νόμους για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και προχώρησε στην χαρτογράφηση του κινδύνου πλημμύρας στην Κύπρο. Η Πολιτική Άμυνα έχει οριστεί ως επικεφαλής σε ό,τι αφορά τη διαφώτιση του πληθυσμού και την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επικοινωνία: Νικόλας Πάρης, Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Τηλ. 99564008 | email: [email protected]