Κίνδυνος Πλημμύρας και Διαδραστικοί Χάρτες

Η Πολιτική Άμυνα συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο πλημμυρών. Υποστηρίζει επίσης με δικές τις ομάδες εθελοντών το έργο που επιτελούν άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων πλημμυρών.

Η Πολιτική Άμυνα προτρέπει τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να αξιοποιούν τους διαδραστικούς χάρτες που ετοίμασε το Τμήμα Υδάτων για την πρόληψη πλημυρών. Οι πολίτες μπορούν εύκολα να δουν με τους χάρτες αυτούς τον βαθμό κινδύνου πλημμύρας για το σπίτι, το υποστατικό ή την περιουσία τους.