«Οι αντιλήψεις των πολιτών για τους κινδύνους και την πολιτική προστασία Ο ρόλος της Πολιτικής Άμυνας και η ενίσχυση της αποστολής της»

  • Παγκύπρια έρευνα για τις αντιλήψεις των πολιτών για τους κινδύνους και την πολιτική προστασία
  • Ικανοποιημένοι οι συμμετέχοντες στην Πολιτική Άμυνα, επιζητούν ενίσχυση του ρόλου της, προγραμματισμό και περαιτέρω εκπαίδευση

Η Πολιτική Άμυνα βρίσκεται σε πορεία μετεξέλιξης και μελετά τρόπους για την αναδιοργάνωση και ενίσχυσή της βάσει των αναγκών που καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Πολιτική Άμυνα πραγματοποίησε την πρώτη παγκύπρια ποσοτική και ποιοτική έρευνα για τις αντιλήψεις των πολιτών αναφορικά με δυνητικούς κινδύνους και τον ρόλο που η Πολιτική Άμυνα διαδραματίζει μαζί με άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες για την αντιμετώπισή τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε συνδυασμό με μελέτες αναδιοργάνωσης που διεξήγαγε η Πολιτική Άμυνα, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο δημοσιογραφικής ενημερωτικής συνάντησης που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία καθώς και σε σειρά από διαδικτυακές εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις.

Η έρευνα διεξάχθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: ποσοτική με τηλεφωνική επικοινωνία σε τυχαίο δείγμα 600 πολιτών, αλλά και ποιοτική με ομάδες εστίασης και ερωτηματολόγια.  Τα ευρήματα της έρευνας εστιάζουν στο

  • πώς ιεραρχεί η κοινή γνώμη τους κινδύνους από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες,
  • πώς αξιολογούν οι πολίτες τον ρόλο της Πολιτικής Άμυνας και άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες του κράτους και
  • πόσο οι ίδιοι μπορούν να συμβάλουν με μέτρα αυτοπροστασίας.

Οι πολίτες θεωρούν πιο πιθανό να διατρέξουν τον κίνδυνο της δασικής πυρκαγιάς. Ακολουθούν οι κίνδυνοι της πανδημίας, της θαλάσσιας ρύπανσης και της λειψυδρίας και έπονται οι κίνδυνοι τεχνολογικού ατυχήματος, σεισμού, ανόδου της θάλασσας και πλημμύρας.

Αξιολογούν θετικά την αποτελεσματικότητα των ουσιωδών υπηρεσιών, ιδίως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, τα Νοσοκομεία, την Πολιτική Άμυνα και την Αστυνομία, ενώ έπονται το Σχολείο, ο Στρατός, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, η Εκκλησία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναφορικά με το ρόλο της Πολιτικής Άμυνας, η έρευνα καταγράφει πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα για όσους συμμετέχουν ως εθελοντές ή υπόχρεοι Αμυνίτες, οι οποίοι αξιολογούν ως πολύ χρήσιμη (18%) ή αρκετά χρήσιμη (41%) την συμμετοχή τους. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα πρώτων βοηθειών και άλλων γνώσεων, την ενημέρωση για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και για την προσφορά στον συνάνθρωπό τους.

Ο αν. Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, Κυριάκος Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε στον ρόλο και τη σύγχρονη αποστολή της Πολιτικής Άμυνας, ιδίως μέσα στο περιβάλλον που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δίδεται προτεραιότητα στην προστασία του πληθυσμού. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη μετεξέλιξης του οργανισμού, προκειμένου να αποκτήσει νέα δομή και οργανόγραμμα, να προσελκύσει εθελοντές και να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ότι η Πολιτική Άμυνα έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία τα τελευταία χρόνια από την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσα από τα οποία πέτυχε μεταφορά τεχνογνωσίας, την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού και την άντληση σημαντικών πόρων.

Ο ανώτερος λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Δρ Νικόλας Πάρης συνέκρινε τα ευρήματα της  έρευνας κοινής γνώμης με τα επιστημονικά δεδομένα της Πολιτικής Άμυνας στο πλαίσιο της Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου. Επεσήμανε ότι οι πολίτες αισθάνονται πιο εκτεθειμένοι στους κινδύνους και τόνισε τη σημασία να ληφθεί υπόψη και η κοινωνική αντίληψη των πολιτών στην εκπόνηση της πολιτικής και των σχεδίων διαχείρισης.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός
Πολιτικής Άμυνας

Οδός Κένεντι 23, Λακατάμεια
2314 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
email  [email protected]  |  web: www.civildefence.com.cy
Τηλ. (+357) 22403413  |   (+357) 99 564008