ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112 – Ένα οφειλόμενο ευχαριστώ σε όλες τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112
Ένα οφειλόμενο ευχαριστώ σε όλες τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης
PAN EUROPEAN EMERGENCY NUMBER 112
A due thank you note to all Emergency Services
#112Day2021 #thankyouchain

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την καθιέρωση του 112, ως του κοινού, για όλους τους πολίτες, Πανευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης.

Η Πολιτική Άμυνα χαιρετίζει το γεγονός ότι ο αριθμός 112 χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα από όλους τους Κυπρίους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε άμεσα να μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου και έκτακτης ανάγκης.

Στην Κύπρο η Αστυνομία Κύπρου είναι η ουσιώδης υπηρεσία που χειρίζεται το 112, συνδέοντας κάθε κλήση που δέχεται αναλόγως περιστατικού και με τις άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως η Υπηρεσία Ασθενοφόρων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

H Πολιτική Άμυνα είναι το σημείο επαφής στην Κύπρο του 112 με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η γνώση του Πανευρωπαϊκού Αριθμού 112 είναι πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες γιατί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν απαιτείται να γνωρίζουν τοπικούς αριθμούς.

Η 11η Φεβρουαρίου έχει επιλεγεί και καθιερωθεί ως ημέρα 112 το 2009, αφού αυτή η ημερομηνία το χρόνου περιλαμβάνει τον αριθμό τηλεφώνου. (11/2)

Περισσότερες πληροφορίες:
Νικόλας Ιταλός – Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
[email protected] |22403415|  99 150345