• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Πληροφορίες Προστασίας

Η Πολιτική Άμυνα έχει εγκαταστήσει σύστημα έγκαιρης προειδοποήσης από 150 σειρήνες σε παγκύπρια βάση. Έτσι προειδοποιούμε τον πληθυσμό για ενδεχόμενη φυσική καταστροφή ή για εξωτερική απειλή. Το σύστημα λειτουργεί κάτω από την ευθύνη του Διοικητή της ΠΑ.