Πολιτική Άμυνα και πυρόσβεση

Η Πολιτική Άμυνα έχει σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο στις μάχες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.

Συνεργεί, με άλλες κρατικές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά περιπολίες και άλλες δραστηριότητες  για την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς. Συνδράμει τις τοπικές αρχές στην εκκένωση κοινοτήτων που επηρεάζονται και αναλαμβάνει τη φιλοξενία του επηρεαζόμενου πληθυσμού μέχρι οι συνθήκες να επιτρέψουν την ασφαλή επιστροφή του. Πέραν  τούτου, η Πολιτική Άμυνα, με εθελοντικές  ομάδες διάσωσης/πυρόσβεσης, υπό την εποπτεία μόνιμου προσωπικού, συμμετέχει στην ίδια την πυρόσβεση, κάτω από τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που οι δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ανεπαρκείς για το μέγεθος ενός επεισοδίου, η Πολιτική Άμυνα έχει την ευθύνη να αιτηθεί βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Αυτό γίνεται μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεών της, που εργάζεται 24/7. Τα τελευταία χρόνια, τα αιτήματα για βοήθεια αφορούσαν κυρίως εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Η Πολιτική Άμυνα εκπροσωπείται στο τοπικό ή και το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου του επεισοδίου, όπου λαμβάνονται αποφάσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης.

Οι Εθελοντές και Εθελόντριες της Πολιτικής Άμυνας τυγχάνουν εκπαίδευσης σε ετήσια βάση για να δράσουν στις προσπάθειες αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς. Η εκπαίδευση στην πυρόσβεση, είναι μια από τις πιο βασικές μορφές εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι Εθελοντές μας, όπως συμβαίνει και στις  περιπτώσεις πλημμυρών ή στις αναζητήσεις χαμένων προσώπων ή στην αντιμετώπιση σεισμού.

Για τις πυρκαγιές επισκεφθείτε επίσης στο διαδίκτυο

Περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Οδός Κένεντι 23, Λακατάμεια 2314 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Email: [email protected]  |  web: www.civildefence.com.cy
Τηλ. (+357) 22403413  |   (+357) 99 564008