• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Ποιοι είμαστε

H Πολιτική Άμυνα είναι η υπηρεσία του κυπριακού κράτους με κύρια αποστολή την προστασία του πληθυσμού. Έχει την ευθύνη να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για τη ζωή και την ευημερία των πολιτών ή, ακόμα, εκτεταμένες καταστροφές στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Επιπρόσθετα, η Πολιτική Άμυνα έχει την ευθύνη της προστασίας των πολιτών σε περιόδους ένοπλων συρράξεων. Τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτική Άμυνα είναι μια σειρά από δραστηριότητες για πρόληψη, προπαρασκευή, ανταπόκριση, σχεδίαση, εκπαίδευση ή και περιορισμό των επιπτώσεων από τις καταστροφές.

Η Πολιτική Άμυνα στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό, εθελοντές και υπόχρεους αμυνίτες ή αμυνίτριες, που συγκροτούνται σε Δύναμη – τη Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας. Την ευθύνη καθορισμού πολιτικής της Πολιτικής Άμυνας και του συντονισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της Δύναμης, έχει η Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας (ΓΕΔΠΑ).

Η Πολιτική Άμυνα έχει παγκύπρια δικτύωση. Στη Γενική Διοίκηση υπάγονται οι πέντε (5) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) που εδρεύουν στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, την Πάφο και την ελεύθερη Αμμόχωστο.

Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας από τις 2/4/2021, είναι η Μαρία Παπά.

Η ίδρυση και λειτουργία της Πολιτικής Άμυνας διέπεται από:

  • Εθνική Νομοθεσία και Κανονισμούς
  • Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς
  • Διεθνείς Συνθήκες