• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Τι κάνουμε

Η Πολιτική Άμυνα προσφέρει ευρείες υπηρεσίες για την προστασία των πολιτών σε περιόδους ειρήνης και του άμαχου πληθυσμού εν καιρώ πολέμου.

Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων, τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων και ασκήσεων και την εφαρμογή νέων μεθόδων και πρακτικών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Πολιτική Άμυνα λαμβάνει μέρος σε κινητοποιήσεις όπως κατάσβεση πυρκαγιών, εκκένωση κατοικημένων περιοχών, άντληση νερών από πλημμυρισμένους χώρους, ανεύρεση ελλιπόντων προσώπων, διάσωση ατόμων σε ερείπια και πρόσφατα, η πρώτη υποδοχή ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (άτυποι μετανάστες).

Για να επιτύχει στην αποστολή της χωρίζεται σε τμήματα και κλιμάκια, ώστε το προσωπικό της να αποκτά την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, να ανταποκρίνεται έγκαιρα και να ενεργεί αποτελεσματικά με οργανωμένο τρόπο.

Τα μέλη της Δύναμης της Πολιτικής Άμυνας βρίσκονται σε ετοιμότητα και καλούνται για ανταπόκριση σε άμεσο χρόνο εντός περίπου μίας ώρας. Για τον σκοπό αυτό γίνονται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας.

Η Πολιτική Άμυνα επικοινωνεί με τα μέλη της για σκοπούς κινητοποίησης και ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις, μεταξύ άλλων, με την αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων.

Παράλληλα η Πολιτική Άμυνα διαθέτει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (150) σειρήνων σε παγκύπρια βάση.