• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήματα

Η Δύναμη αποτελείται από πέντε τμήματα, τα οποία στελεχώνονται από εθελοντές και εποπτεύονται από μόνιμο προσωπικό:

Το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών της Πολιτικής Άμυνας έχει ως αποστολή την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες. Τα μέλη του Τμήματος παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα πρώτων βοηθειών και ακολούθως παρακάθονται σε εξετάσεις για την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού επιτυχίας.

Το Τμήμα Μέριμνας της Πολιτικής Άμυνας μεριμνά για την εξασφάλιση τροφής, στέγης, ένδυσης, υπόδησης και υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές ή ανθρωπογενείς συμφορές ή σε άτομα τα οποία χρήζουν προστασίας.

Το Τμήμα Συνοικιοφυλακής της Πολιτικής Άμυνας αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και γειτονιάς και της Πολιτικής Άμυνας. Έχει αποστολή την παροχή βοήθειας προς το κοινό, την παρακολούθηση των προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων, την εκτίμηση της κατάστασης και την ενίσχυση των συνεργείων της Δύναμης, που έχουν αποσταλεί σε μια περιοχή.

Το Τμήμα Επικοινωνιών της Πολιτικής Άμυνας λαμβάνει και διαβιβάζει πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτίμηση των αναγκών μιας περιοχής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για το συντονισμό των υπηρεσιών πρόληψης και ανταπόκρισης. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω του ασύρματου και ενσύρματου δικτύου τηλεπικοινωνιών, καθώς και μέσω δορυφορικών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το Τμήμα Διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας είναι επίλεκτο σώμα που τυγχάνει συστηματικής εκπαίδευσης σε εβδομαδιαία βάση. Αποστολή της είναι η άμεση ανταπόκριση για έρευνα και διάσωση ύστερα από σεισμό, η πυρόσβεση, η άντληση νερών, η έρευνα για εντοπισμό ελλειπόντων προσώπων, η εκκένωση πληθυσμού κ.α. Η Ομάδα Διάσωσης και Πυρόσβεσης διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και εξάρτυση για την υλοποίηση της αποστολής της. Από την περίοδο της δημιουργίας της το 2000 μέχρι σήμερα, έχει ανταποκριθεί σε εκατοντάδες περιστατικά για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπιση καταστροφών.

To 2015 μέσω του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος δημιουργήθηκε το τμήμα εναέριας παρατήρησης. Το τμήμα έχει εξοπλιστεί με δύο εξακόπτερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ) τελευταίας τεχνολογίας. Τα ΜΕΑ διαθέτουν κάμερες ημέρας και θερμικές κάμερες. Επίσης τα τελευταία δύο χρόνια έχει εξοπλιστεί με άλλα τρία τετρακόπτερα ΜΕΑ Το τμήμα αποτελείται από έξι άτομα (χειριστές , βοηθούς χειριστή , τεχνικούς). Κύριος σκοπός των ΜΕΑ είναι η ανεύρεση ελλειπόντων ατόμων αλλά και η επισκόπηση και περιπολίες σε περιοχές καταστροφών.