Συνάντηση του Διοικητή Πολιτικής Άμυνας με τον Πρόεδρο Ένωσης Δήμων

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου συνάντηση του Διοικητή Πολιτικής Άμυνας κ. Ανδρέα Φραντζή με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα.  Στη συνάντηση μετείχαν και ο Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργίου και η Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας Α’ κα Μικαέλλα Μαλά.

Κατά την συνάντηση έγινε αλληλοενημέρωση πάνω στους τομείς ευθύνης και δράσεις τόσο της Πολιτικής Άμυνας όσο και των Δήμων πάνω στα θέματα πρόληψης και προετοιμασίας για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών.

Συμφωνήθηκε όπως, η συνεργασία της Πολιτικής Άμυνας με τις Τοπικές Αρχές, ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο με συγκεκριμένες δράσεις κατά Επαρχία.

Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας