• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Εθελοντισμός

Οι Εθελοντές αποτελούν σημαντικό τμήμα της Δύναμης της Πολιτικής Άμυνας γιατί αυτοί κυρίως εκτελούν τα επιχειρησιακά καθήκοντα. Η Πολιτική Άμυνα ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και λειτουργεί με βάση συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για την εθελοντική κατάταξη.