• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Βιογραφικό Διοικητή Πολιτικής Άμυνας κ. Ανδρέα Φραντζή

Ο κ. Ανδρέας Φραντζής γεννήθηκε στην Λευκωσία τον Οκτώβριο του 1955.  Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως Λευκωσίας.  Κατατάγηκε στην Εθνική Φρουρά το Νοέμβριο του 1974 μετά την Τουρκική Εισβολή.   Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου και αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1981.  Είναι  κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου  Δυναμικού (H.R.M & O.B).

Μετά από σύντομη άσκηση του Δικηγορικού Επαγγέλματος, διορίστηκε στην Δύναμη Πολιτικής Άμυνας (Π.Α)  το 1984 ως Λειτουργός Π.Α.  Εργάστηκε κοντά στους αείμνηστους Διοικητές Π.Α. Μόδεστο Πενταλιώτη και Χρίστο Κυριακίδη και συνέβαλε στην αναδιοργάνωση της Π.Α., την ενίσχυση του εθελοντισμού και στον εκσυγχρονισμό της περί Πολιτικής Άμυνας Νομοθεσίας.

Έχει καταρτιστεί σε διάφορα θέματα που άπτονται της διαχείρισης συμφορών και έχει προεδρεύσει την Ομάδα Εργασίας Πολιτικής Προστασίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας το 2012.