• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

    Πάντα εκεί.
    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πλημμυρικοί Χάρτες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

Τα καθήκοντα του αναπληρωτή Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας ασκεί από το 2020 ο Ανώτερος Λειτουργός Κυριάκος Χατζηγεωργίου.