Άφιξη άτυπων μεταναστών στην Επαρχία Αμμοχώστου 31/10/2019

Άφιξη άτυπων μεταναστών στην Επαρχία Αμμοχώστου 31/10/2019 με συμμετοχή στην επιχείρηση υποδοχής τους σε συνεργασία με την Αστυνομία, άλλες ουσιώδεις υπηρεσίες και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Αμμοχώστου.