ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Η σύγχρονη αποστολή και η προσφορά των εθελοντών και του προσωπικού μας στην κοινωνία»

Η Πολιτική Άμυνα διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η σύγχρονη αποστολή και η προσφορά των εθελοντών και του προσωπικού μας στην κοινωνία». Η προγραμματιζόμενη ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 στον Μόλο Λεμεσού.

Σκοπός της εκδήλωσης, είναι τα εμπλεκόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν στους πολίτες της Κύπρου το ρόλο και τη σημασία της Πολιτικής Άμυνας, καθιστώντας σημαντική την ύπαρξη της αναφορικά με τα θέματα προστασίας του πληθυσμού, από διάφορες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης, τα εμπλεκόμενα μέρη θα παρέχουν πληροφορίες προστασίας για τους χάρτες πλημμυριακού κινδύνου και θα τους ευαισθητοποιήσουν σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης διάφορων κινδύνων.

Στο χώρο της εκδήλωσης η ώρα 12:00 η Πολιτική Άμυνα θα οργανώσει δημοσιογραφική διάσκεψη με απώτερη επιδίωξη την πληροφόρηση των κυπρίων πολιτών για την Εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη των κινδύνων από τις πλημμύρες και θα διεξαχθεί παρουσίαση των Τμημάτων της Πολιτικής Άμυνας. Επιπρόσθετα, θα  υπάρχουν σημεία πληροφόρησης για τις δραστηριότητες της Πολιτικής Άμυνας και θα δίδεται πληροφορικό υλικό για όσους ενδιαφέρονται για εθελοντική προσφορά και συμμετοχή. Τέλος, θα μεταδίδεται Ζωντανό Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα, προβάλλοντας την Εκστρατεία Ενημέρωσης για την πρόληψη των κινδύνων από τις πλημμύρες.

Επικοινωνία:
Νικόλας Πάρης
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Οδός Κένεντι 23, Λακατάμεια
2314 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

email  : [email protected]  |  web: www.civildefence.com.cy
Τηλ. (+357) 22403413  |   (+357) 99 564008

Πληροφορίες για την ενημερωτική εκδήλωση:
Ανδρέας Ευθυμίου| 99 497552 | [email protected]
Ολίβια Μιχαηλίδου| 99 490728|  [email protected]