«Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά

Η Πολιτική Άμυνα ολοκλήρωσε με επιτυχία το καλοκαίρι του 2020 (31 Ιουλίου) την αποστολή, η οποία της ανατέθηκε από την πολιτεία το φθινόπωρο  2014 για την λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής ατύπων μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά.